برگزاری جلسه کارگاه آموزشی و توجیهی طرح پایش وضعیت صنوبرکاری کشور

پایش اطلاعات کمی و کیفی وضعیت زراعت چوب صنوبر در کشور در طی یک دوره کوتاه می تواند در ارزیابی وضعیت صنوبرکاری ها و نیز مسائل مربوط به کشت و توسعه زراعت چوب در سطح کلان، به برنامه ریزان کمک کند. بمنظور آشنایی با شناسنامه طرح ملی بررسی وضعیت صنوبرکاریهای کشور و نیز ساماندهی و هماهنگی مجریان زیر پروژه های استانی کارگاه آموزشی و توجیهی با حضور مجریان از ۱۶ مرکز تحقیقاتی استانها در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور برگزار گردید. در این جلسه مجری مسئول پروژه آقای دکتر کلاگری مطالبی در ارتباط با اهداف و جزئیات روش تحقیق ارائه نمودند و مجریان استانی هر یک نقطه نظرات خود را پیرامون طرح بیان نمودند.

تعیین وضعیت کمی و کیفی تولید چوب در مناطق مختلف، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های تولید در مناطق مختلف کشور، ایجاد بانک اطلاعات از ظرفیت تولید چوب در عرصه های خارج از عرصه های جنگلی، ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتمایی زراعت چوب در کشور و شناسایی و ارزیابی سیستم های مختلف آبیاری در زراعت چوب در جهت بهره وری مصرف آب از مسائلی بود که در این جلسه مطرح شد.

 

بازدید: 59

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *