بازدید از کلن صنوبر موفق Populus nigra. var.betulifolia.17/13 جهت نامگذاری در منطقه کرج

در روز چهارشنبه مورخه ۱۸/۱۱/۹۶ جناب آقای دکتر بایزید یوسفی و سرکار خانم مهندس عاطفه خندان بنا به درخواست موسسه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺛﺒﺖ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺑﺬﺭ ﻭ ﻧﻬﺎﻝ جهت نامگذاری کلن صنوبر موفق Populus nigra. var.betulifolia.17/13در منطقه کرج از عرصه تحقیقاتی این کلن در مجتمع تحقیقاتی البرز کرج بازدید بعمل آوردند. در ابتدا آقای دکتر مدیر رحمتی به خلاصه ای از ویژگیهای صنوبرها و تحقیقات انجام شده در چند دهه گذشته پرداختند و در ادامه به سابقه نامگذاری تعدادی از کلنهای صنوبر مانند مفید، رحمتی و گیلدار اشاره نمودند. سپس آقای دکتر محسن کلاگری گزارشی در مورد مشخصات کلن و ویژگی های شاخص کلن P. nigra. var.betulifolia.17/13 مطالبی را ارائه نمودند. در ادامه از درختان کاشته شده با این کلن در عرصه تحقیقاتی کلکسیون صنوبر، خزانه های آزمایشی و نیز عرصه تولید نهال صنوبر توسط شرکت جهاد سبز بازدید بعمل آمد.

بازدید: 100

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *