گزارش ارزشیابی بخش جنگل و مرتع استان آذربایجان شرقی

بیست و پنجمین دوره ارزشیابی سالانه طرحهای تحقیقاتی بخش جنگل و مرتع استان آذربایجان شرقی از ۱۵ الی ۱۷ آبان ماه سال جاری به سرپرستی آقای دکتر رحمانی و همراهی آقای دکتر عصری، آقای دکتر کلاگری، آقای دکتر خداقلی و آقای دکترعباس زاده انجام گردید. در این دوره ۲۲ طرح تحقیقاتی مورد ارزیابی قرار گرفت،نقاط قوت و ضعف توسط این هیات بررسی گردید. ضمنا بازدیدی از ایستگاه تحقیقاتی تیکمه داش بعمل آمد و از کلکسیون گیاهان دارویی دیدن فرمودند.

بازدید: 85