نظارت و ارزشیابی طرح های تحقیقاتی درایرانشهر

بیست و پنجمین مرحله نظارت و ارزشیابی سالانه طرح های تحقیقاتی در دست اجرای بخش جنگل و مرتع در روزهای ۲۳ و ۲۴ آذرماه در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان(ایرانشهر) به سرپرستی استاد بزرگوار جناب آقای مهندس کنشلو برگزار شد. ابتدا طرحهای تحقیقاتی مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه به اتفاق جناب مهندس کنشلو از عرصه اجرای طرح های تحقیقاتی در شهرستانهای نیک شهر و ایستگاه باهوکلات چابهار بازدید شد. از آقای مهندس کنشلو که تجربیات ارزنده خود را در اختیار محققین این مرکز قرار دادند تشکر و قدردانی می گردد و برای ایشان و سایر همکاران آرزوی توفیق و سلامتی داریم.

بازدید: 54