ارزشیابی طرحها و پروژه های تحقیقاتی در دست اجرا

بیست و پنجمین دوره ارزشیابی طرحها و پروژه های تحقیقاتی در دست اجرای (۲۰ فقره پروژه در زمینه های گیاهشناسی٬ حمایت و حفاظت٬ صنوبر و درختان سریع الرشد٬ جنگل و گیاهان دارویی) بخش تحقیقات جنگلها٬ مراتع و ابخیزداری استان گیلان به سرپرستی اقای دکتر ثاقب طالبی و همراهی اقایان دکتر مصطفی اسدی٬ دکتر فرهاد اسدی و دکتر ابراهیم فراشیانی طی روزهای ۹۶/۸/۲۹ لغایت ۹۶/۹/۲ انجام شد. در این دوره٬ ۶ فقره از پروژه های ایستگاه‌ تحقیقات صنوبر صفرابسته استانه اشرفیه٬ ۶ فقره از پروژه های ایستگاه تحقیقات جنگل پیلمبرای پره سر و ۸ فقره از پروژه های در دست اجرای ستاد بخش مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین هیات محترم ارزشیابی٬ ضمن نشستی با ریاست محترم مرکز٬ اقای دکتر مصطفوی و معاونت محترم پژوهش و فناوری و رییس بخش تحقیقات جنگلها٬ مراتع و ابخیز داری مرکز و تبادل نظر پیرامون فعالیتهای بخش٬ از عرصه های تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات صنوبر صفرابسته٬ پایگاه تحقیقاتی لشت نشا و ایستگاه تحقیقات جنگل پیلمبرا بازدید نمودند

بازدید: 109