آقاي دکتر جليلي نيز ضمن خوش آمدگويي به مهمانان در خصوص جايگاه و اهميت کشور ايران براي توريست و گردشگري عنوان کردند که امروزه بايد درب هاي ورود به اين کشور جهت بازديد براي همه اقشار دنيا باز باشد. سياست راهبردي ساده اي که بدون هزينه هاي کلان و بودجه دولتي مي تواند درآمد اقتصادي ما را در اين زمينه افزايش دهد. به ازای هر ۵ نفر گردشگر خارجی که وارد کشور شود، یک شغل ایجاد می شود و در مورد اهميت باغ گياهشناسي براي بازديدکنندگان خاطر نشان نمودند که در تصميم گيري هاي گردشگري در تهران بايد به اين سرمايه ملي توجه ويژه اي مبذول داشت.

 

در ادامه جناب آقاي نوذرپور شهردار محترم منطقه ۲۲ نيز اذعان داشتند که در خصوص جذب بازديدکننده و توريست براي محدوده شهر تهران فعاليت هايي صورت گرفته است و اين روند همچنان بايد ادامه يابد. در این نشست از اقدام ارزنده هومن اردبیلی ایجاد کننده پیاده راه «لاله برای مادران» تجلیل شد. در ادامه سرکار خانم افسانه احسانی در خصوص اکوتوریسم و مفاهیمی که در گردشگری با آن، حوزه مشترک دارند و اصول اکوتوریسم و حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی مطالبی را عنوان کرد.