نام و نام خانوادگی : ناهید زمانیان
مدرک / رشته تحصیلی : کارشناس ارشد فقه و حقوق خصوصی
جایگاه سازمانی : رئیس اداره حقوقی و مالکیت معنوی
ایمیل : —-
CV سامانه علم سنجی
  • اقدام در جهت استیفای حقوقی و مالکیت معنوی موسسه از طریق طرح، تعقیب و دفاع از دعاوی موسسه در داخل و خارج از کشور در کلیه مراحل رسیدگی و حکمیت و سایر اقدامات قانونی.
  • رسیدگی ، پیگیری و انجام کلیه اقدامات لازم بمنظور حل و فصل مسائل حقوقی و مالکیت معنوی و امور ثبتی و قضایی مربوط به اموال و حقوق موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و نظارت بر حسن اجرای آن.
  • نظام بخشیدن و بررسی امور ثبتی اموال ،معاملات و قراردادهای منعقده و تطبیق آنها با قوانین و مقررات مربوطه.
  • ایجاد ارتباط با مراجع قضایی کشور اعم از محاکم دادگستری –دیوان عدالت اداری و کمیسیون های حل اختلاف بمنظور طرح و اقامه دعاوی و رفع مشکلات و پاسخگویی به کلیه مکاتبات و ادعاهای مطروحه علیه موسسه تحقیقاتی متبوع و پیگیری اقدامات اجرایی آرائ صادره .
  • همکاری و تعیین نماینده حقوقی در هیأت ها و شوراها و کمیسیون های مختلف در چهارچوب وظایف محوله .
  • مشاوره و ارائه طریق و پاسخ به کلیه استعلامات حقوقی و قانونی موسسه تحقیقاتی متبوع با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه طریق در نحوه تنظیم و رسیدگی و حل و فصل اختلافات ناشی از عدم اجرای قراردادها .
  • بررسی و اظهار نظر حقوقی در مورد کلیه قراردادها –پروتکلها و موافقتنامه های موسسه تحقیقاتی متبوع با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه طریق در نحوه تنظیم و رسیدگی و حل و فصل اختلافات ناشی از عدم اجرای قراردادها
  • انجام سایر امور حقوقی مربوط و مرتبط .

نام : فاطمه

نام خانوادگی: ملک محمدی

سمت : کارشناس اداره حقوقی و مالکیت معنوی

شماره تماس :‌۵-۴۴۷۸۷۲۸۲

 

بازدید: 595