نام و نام خانوادگی : مهدی زهدی
مدرک/رشته تحصیلی : دکترا/مرتعداری
جایگاه سازمانی : کارشناس تحقیقات
ایمیل : mezohdi@yahoo.com
  • جمع‌آوری و تنظیم اطلاعات مربوط به همکاری‌های بین المللی و منطقه ای در ارتباط با انجام تحقیقات و مطالعات در راستای شناسایی، حفاظت، احیا و بهره برداری و مدیریت پایدار عرصه‌ جنگل‌ها، مراتع و بیابان‌های کشور با سایر کشورها.
  • برنامه ریزی، هماهنگی و اقدام در مورد دیدارهای مسئولین موسسه، اعزام مأموران و کارکنان واجد شرایط به خارج از کشور
  • دریافت، بررسی و تجزیه و تحلیل گزارش‌های هیأت اعزامی به کشورهای خارجی
  • تهیه بانک اطلاعات از مجموعه ملاقات‌ها، بازدیدها و گزارشات مدیران و کارشناسان مؤسسه متبوع از کشورهای خارجی جهت بهره‌برداری
  • برقراری تماس با وزارتخانه متبوع و ارگان‌های دولتی به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه های مسافرت‌ها، ملاقات‌ها،‌ کنفرانسها و سمینارها و … بین‌المللی
  • تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در حیطه وظایف موسسه در خارج از کشور
  • اقدامات لازم به منظور جمع‌آوری، طبقه‌بندی و تهیه آرشیو اطلاعات، مدارک و اسناد ارتباطات علمی و بین‌المللی موسسه
  • هماهنگی و همکاری با دفتر ارتباطات علمی و همکاری‌های امور بین‌الملل سازمان و وزارتخانه
  • انجام سایر امور مربوط و مرتبط با تشخیص رئیس مؤسسه

اداره بین الملل :۴۴۷۸۷۲۸۲

 

بازدید: 163