برگزاری نشست دوم گروه تدوین راهبردها با هدف پیشبرد اقدامات مربوط‌ به توسعه زراعت چوب در کشور

 جلسه دوم راهبردی ۱۳۹۷ با هدف پیشبرد اقدامات مربوط‌به  توسعه زراعت چوب در کشور

در سالن حوزه ریاست ساعت (۱۰ تا ۱۳)در مورخ ۲۳/۰۳/۹۷ با حضور اندیشمندان ذیل برگزار شد،

آقای دکتر عادل جلیلی (ریاست محترم موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور) خانم دکتر فاطمه سفیدکن( معاون پژوهشی محترم موسسه تحقیقات جنگل‌‌ها و مراتع کشور)، آقای دکتر علی‌اصغر معصومی (رئیس محترم گروه مشورتی تدوین راهبردها برای مدیریت محیط‌های طبیعی ایران)، آقای مهندس سید جعفر سید اخلاقی (دبیر محترم گروه مشورتی تدوین راهبردها برای مدیریت محیط‌های طبیعی ایران)، آقای دکتر احمد رحمانی (عضو محترم گروه مشورتی تدوین راهبردها برای مدیریت محیط‌های طبیعی ایران)، آقای دکتر محمد حسن عسگری (استاد محترم بازنشسته موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور)، آقای دکتر مهدی فرح‌پور (استاد محترم بازنشسته موسسه تحقیقات جنگل‌‌ها و مراتع کشور)، آقای دکتر علیرضا مدیر رحمتی (استاد محترم بازنشسته موسسه تحقیقات جنگل‌‌ها و مراتع کشور)، آقای دکتر امیر نوربخش (استاد محترم بازنشسته موسسه تحقیقات جنگل‌‌ها و مراتع کشور)، آقای دکتر محسن کلاگری (رئیس محترم بخش تحقیقات صنوبر و گونه‌های سریع الرشد)،آقای مهندس خسرو میراخلو (عضو هیئت علمی بخش تحقیقات جنگل)، آقای مهندس رضا باقری (کارشناس ارشد بخش تحقیقات صنوبر و گونه‌های سریع الرشد)، ، آقای مهندس محمد فیاض (رئیس محترم بخش تحقیقات مرتع)، آقای دکتر محمد ابراهیم فرآشیانی (رئیس محترم بخش تحقیقات حمایت و حفاظت) و سرکار خانم مهندس ندا رضایی (مسئول دبیرخانه گروه مشورتی تدوین راهبردها برای مدیریت محیط‌های طبیعی ایران) برگزار گردید.

در این جلسه ریاست محترم موسسه ضمن بیان اینکه زراعت چوب دارای مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است افزودند این مهم جزو الویت‌های مهم کشور است و نه‌تنها ایجاد ارزش افزوده می‌کند بلکه باعث ایجاد اشتغال برای جوانان این مرز و بوم می‌گردد، در ادامه یاد‌آور شدند متاسفانه  تا‌کنون عزم جدی برای اتصال حلقه‌های تحقیقات و صنعت وجود نداشته است. ایشان مهمترین پشتیبان در حفاظت از جنگل را واردات چوب قلمداد نمودند و آ‌ن‌را یکی از ارکان لاینفک توسعه صنعت چوب و کاغذ دانستند. تولید قلمه و بسته‌بندی‌شان و وارد نمودن آنها به عرصه از مخاطرات مهم در صنعت چوب و کاغذ است که بسیار  عامل مهم و تاثیر‌گذار در عرصه است. وجود پکیج‌های حمایتی نظیر تسهیلات بانکی نیز از جمله تسهل‌گر مهمی در توسعه زراعت چوب در کشور است .معاون محترم پژوهش،فناوری و انتقال یافته‌ها بیان نمودند یک دیدگاه کلی در خصوص زراعت چوب باید داشته باشیم و براساس آن اشل بتوانیم وارد فاز عملیاتی شویم. آقای دکتر علی اصغر معصومی موضوع آب و اراضی را به‌عنوان دو چالش مهم در فراروی این کار توضیف نمودند و افزودند وجود ایستگاه‌های تحقیقاتی می‌تواند محملی مناسب برای کشت و توسعه زراعت چوب باشد.

پیشکسوت محترم بخش تحقیقات صنوبر و گونه‌های سریع الرشد پیدا کردن این حلقه ارتباطی را در گرو برگزاری نشست(هایی) در این خصوص با حضور اجرا و تحقیقات دانستند و افزودند برگزاری چنین نشست‌هایی باعث هم‌افزایی بیشتر این دو حوزه می‌گردد.

آقای دکتر حسن عسگری از دیگر پیشکسوتان در عرصه آفات و بیماری‌ها در پیرو صحبت‌های ریاست محترم موسسه اضافه نمودند مهمترین ویژگی وارادات چوب ، وارد نمودن آب مجازی با قیمت ارزان است، اگرچه در مجموع کار ارزشمندی است ولی این نکته را نباید از خاطر برد که این مهم با دو چالش جدی روبرو است؛ ۱-نوسانات ارزی ۲- قرنطینه

تغییر قیمت ارز چالشی جدی در این حوزه است و در ادامه یادآوری نمودند که؛ یکی از کارهای بسیار سخت در تولید قلمه بسته‌بندی و بردن به عرصه است. برای طی کردن این مسیر سخت می‌توان از تجارب کشورهای دیگر استفاده نمود و کارشناسان را به همین‌منظور  باید مورد آموزش قرار داد. قرنطینه یکی از موارد پررنگ در صنعت واردات است و این مهم خود درگیر قوانین متضاد است. در راستای موضوع جلسه پیشنهاد دادند که کلینیک گیاه‌پزشکی در فرودگاه امام خمینی(ره) با اعضایی از سازمان حفظ نباتات، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و حراست شکل بگیرد و وارد کننده هزینه آزمایش‌های مربوط را پرداخت نماید و دولت در این کار نقش ناظر را داشته باشد. رقابت‌پذیری اقتصادی که باید برای هر نوع اراضی در نظر گرفته شود از ارکان مهم در توسعه زراعت چوب است. واژه جدیدی در این حوزه اضافه شده است که تحت عنوان اراضی غیر‌متعارف است که دارای وجوه اقتصادی است که نباید از پتانسیل آن غافل ماند.

در پیرو صحبت‌ها رئیس محترم بخش تحقیقات حمایت و حفاظت؛ قانون ISPM15 را جزو قوانین بسیار خوب در حوزه قرنطینه قلمداد کردند و در ادامه ضمن یادآوری انواع روش‌های قزنطینه (حرارت‌دهی، متیل بروماید و پرتودهی)‌ افزودند که دو روش اول بسته‌به نوع چوب انتخاب می‌گردد و روش سوم نیز به‌دلیل گران بودن هنوز به‌خوبی مورد استقبال کشورهای وارد کننده چوب قرار نگرفته است. تصریح نمودند که کشور روسیه در حوزه صادرات چوب از جمله کشورهای پیشگام هست که ایران از پنج درصد ظرفیت این کشور استفاده می‌کند و مابقی را کشورهایی نظیر چین و …. استفاده می‌کند.

آقای خسرو میراخلو در خصوص طرح‌های پایش زراعت چوب به این نکات پرداختند که پراکنش گونه‌های سریع‌الرشد و همچنین نیروی انسانی بسیار مهم است آقای دکتر رحمانی استمرار و الزام توسعه زراعت چوب را در گرو آب، زمین و سرمایه‌گذاری دانستند. دبیر محترم گروه مشورتی تدوین راهبردها برای مدیریت محیط‌های طبیعی ایران بیان نمودند که پذیرش اجتماعی در توسعه زراعت چوب ضعیف است و افزودند علت آن را در سیستم بانکداری کشور باید جستجو نمود چرا‌که متاسفانه بوروکراسی اداری در آیین نامه تسهیلات موجب این مهم گردیده است. رئیس محترم بخش تحقیقات مرتع ابراز نمودند که الان در نقطه صفر نیستیم و هم اکنون می‌خواهیم داشته‌هایمان را در کشور با انتخاب اصلح درست جایگزین کنیم. در این مورد در کنار زراعت چوب به بحران کم آبی نیز باید توجه کرد و شایسته است این مهم را در برنامه‌های توسعه کشور مورد توجه قرار داد. شایان ذکر است که در وزارت نیرو موضوع نو‌ظهوری را به‌نام آب قابل تامین مطرح شده است که نشان از اهمیت و جایگاه حساس این مهم را می‌رساند

در خاتمه مقرر گردئید که :

 • جلسه فوق العاده و سریع گروه صنوبر با ریاست محترم موسسه
 • پرپوزال تهیه قلمه برای ارائه به انجمن کارفرمایان صنایع چوب ایران حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده( پرپوزال حاوی؛ نقشه ظرفیت منطقه ای توسعه زراعت چوب ،معرفی ظرفیت تحقیقاتی موسسه و مراکز و ایستگاهها،پتانسیل آب ایستگاهها، ارقام و کلن های تحقیقاتی موجود ،زمان بندی اجرا و تحویل قلمه ها ، برآورد هزینه ها)
 • تشکیل کارگروه راهبری توسعه زراعت چوب ،ارکان ،اعضا و وظایف حداکثر ظرف هفته آینده
 • تشکیل کارگروه راهبری واردات و قرنطینه چوب ،ارکان ،اعضا و وظایف حداکثر ظرف هفته آینده( پیشنهاد شد آقایان دکتر نوربخش- عسگری و فرآشیانی) هسته اصلی باشند.
 • تهیه پیش نویس قرارداد با انجمن کارفرمایان صنایع چوب ایران با رویکرد تولید نهال،خدمات پایش، نظارت و تعیین مناطق کشت
 • تهیه جدول زمانبندی فعالیت کارگروهها تا پایان شهریورماه
 • ضرورت تدوین و ارائه گزارش کارگروهها تاپایان شهریور و ارائه به دولت و لایحه بودجه ۹۸
 • تدوین بسته راهبردی و عملیاتی توسعه زراعت چوب برای ارائه به دولت با نگرش جامع
 • جلسه با رئیس سازمان حفظ نباتات

بازدید: 8

ابعاد ترویج و گفتمان‌سازی اسناد راهبردی در موسسه تشریح شد

جلسه اول سال ۱۳۹۷ با هدف بررسی ابعاد گفتمان سازی و ترویج اسناد راهبردی و بحث پیرامون موضوعات نوپدید در سالن حوزه ریاست  در تاریخ ۹۷/۰۳/۰۱ با حضور  آقای دکتر عادل جلیلی (رئیس محترم موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور)، خانم دکتر فاطمه سفیدکن( معاون پژوهشی محترم موسسه تحقیقات جنگل‌‌ها و مراتع کشور)، آقای دکتر علی اصغر معصومی( رئیس محترم گروه مشورتی تدوین راهبردها برای مدیریت محیط‌های طبیعی ایران)، آقای مهندس سید جعفر سید اخلاقی( دبیر محترم گروه مشورتی تدوین راهبردها برای مدیریت محیط‌های طبیعی ایران) و سرکار خانم ندا رضایی (مسئول دبیرخانه گروه مشورتی تدوین راهبردها برای مدیریت محیطهای طبیعی ایران) برگزارگردئید. در این جلسه به بررسی وضع موجود اسناد راهبردی تولید شده و شیوه‌های اشاعه و انتقال آن به مخاطبان و گروه‌های هدف و نیز موضوعات نوظهور در عرصه محیط‌های طبیعی پرداخته شد.

در خاتمه مقرر گشت:

 • برگزاری کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی استراتژیک
 • برگزاری جلسه مشترک با روسای بخش‌ها و گروه‌های تحقیقاتی
 • تشکیل کارگاه اقتصاد، توسعه و محیط‌زیست
 • برگزاری گفتمان راهبردی طبیعت ایران با جنگل‌های زاگرس
 • تدوین و انتشار کتاب عملکرد اجرایی گروه‌های راهبردی

در دستور کار قرار بگیرد.

بازدید: 22

آیین نامه اجرایی گروه مشورتی تدوین راهبردها

aeennamehآیین نامه اجرایی گروه مشورتی تدوین راهبردها برای مدیریت محیط‌های طبیعی ایران

بازدید: 67

تشکیل سومین جلسه راهبردی

سومین جلسه راهبردی گروه مشورتی تدوین راهبردهای محیط‌های طبیعی ایران در روز سه‌شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۴ با حضور؛ آقای دکتر عادل جلیلی (ریاست محترم موسسه)- خانم دکتر فاطمه سفیدکن( معاون  محترم پژوهشی ) – آقای دکتر علی اصغر معصومی(  رئیس محترم گروه مشورتی تدوین راهبردها برای مدیریت محیط‌های طبیعی ایران) – آقای دکتر سید جعفر سید اخلاقی ( دبیر محترم گروه مشورتی تدوین راهبردها برای مدیریت محیط‌های طبیعی ایران)  و خانم مهندس ندا رضایی(مسئول دبیرخانه گروه مشورتی تدوین راهبردها برای مدیریت محیط‌های طبیعی ایران) در سالن جلسات حوزه ریاست با دستور جلسه ذیل برگزار گردئید:

*      بررسی پیشنویس آیین نامه گروه مشورتی و تصمیم گیری

*      برگزاری کرسی‌های تخصصی

*      تعیین تکلیف اسناد راهبردی موجود جهت انتشار

*      برگزاری کرسی‌های تخصصی

*      الگوی  نحوه تدوین برنامه راهـــبردی بخــش ها و گروه های تحقیــقاتی

در این جلسه آقای دکتر جلیلی ضمن تاکید بر جایگاه چنین گروه‌های مشورتی در موضوعات مبتلا‌به منابع‌طبیعی و محیط‌زیست خاطر نشان نمودند که می‌بایست کرسی‌های آزاد اندیشی جدی گرفته شود. در این جلسه به بررسی پیشنویس آیین نامه گروه مشورتی و همچنین الگوی  نحوه تدوین برنامه راهـــبردی بخــش ها و گروه های تحقیــقاتی نیز پرداخته شد و مقرر گردئید که جلسه‌ای هم با حضور سایر روسای بخش‌ها و گروه‌های تحقیقاتی در هفته آتی گذاشته شود.

دبیر محترم گروه مشورتی تدوین راهبردها برای محیط‌های طبیعی ایران بیان داشتند کمیسیون مرکزی گروه مشورتی باید فعال شود، احکام اعضاى آن صادر شود ،تکلیف اسناد راهبردی دست اقدام موسسه باید روشن شود،کارگاه آموزشی. راهبردنگاری برای فروردین برنامه‌ریزی شود، بر برگزاری نشستهای. تخصصی مربوط به اسناد راهبردی فعلی موسسه فعال گردد، وسپس نتایج این نشستها برای افکار عمومی بازگو شود

خانم دکتر سفیدکن ضمن بیان این موضوع که می‌بایست مباحث راهبردی بیش از پیش جدی قلمداد شود و مشکل جدی در این حوزه را از طریق همین کارگروه‌های راهبردی می‌توان حل نمود افزودند جای کارگروه‌های راهبردی دیگری در اینجا به چشم می‌خورد که باید برای آنها برنامه‌ریزی کرد.

آقای دکتر معصومی نیز ضمن تاکید بر روند صعودی موضوعات مبتلا‌به حوزه محیط‌زیست و منابع‌طبیعی ابراز داشتند که شایسته است با همفکری متخصصان و اندیشمندان دلسوز این مرز و بوم نسبت به این مهم چاره اندیشی شود

بازدید: 86

سی و دومین جلسه راهبردی کارگروه تعادل دام و مرتع

جلسه سی و دوم گروه تعادل دام و مرتع با محوریت بحث طرحهای مرتعداری شکل گرفت و در آن طرحهای مرتعداری به طور اختصار از سه جنبه اکولوژیکی یا فنی، اقتصادی و اعتباری و در نهایت اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفتند. در هر سه جنبه گروه تعادل دام و مرتع مواردی را به عنوان اصول مهمی که باید رعایت شوند در نظر گرفت و در صورتجلسه قید خواهند شد تا به سازمانهای اجرایی ذیربط نیز گزارش شوند. در جلسه بعدی نیز مقرر شد که مروری بر سی و دو جلسه گذشته انجام شود.

بازدید: 54

برگزاری جلسه راهبردی با حضور دبیر جدید گروه مشورتی

 برگزاری جلسه راهبردی با حضور دبیر جدید گروه مشورتی
در روز چهارشنبه مورخ ۰۶/۱۰/۹۶ جلسه راهبردی با حضور جناب آقای دکتر جلیلی رئیس محترم موسسه، جناب آقای دکتر معصومی رئیس محترم گروه مشورتی تدوین راهبردهای محیط‌های طبیعی ایران ، جناب آقای مهندس سید اخلاقی (دبیر محترم گروه مشورتی تدوین راهبردهای محیط‌های طبیعی ایران) و سرکارخانم رضایی مسئول دبیرخانه این گروه در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد. جناب آقای دکتر جلیلی ضمن بیان این موضوع که گروه‌های راهبردی دو وظیفه اصلی دارند که در وهله اول جهت‌دهی به تحقیقات منابع‌طبیعی کشور و در وهله دوم تدوین راهبردهای برای مدیریت محیط‌های طبیعی کشور است. در ادامه ابراز نمودند که بخش دیدگاه‌های مجله طبیعت ایران می‌تواند بهترین مکان برای ابراز عقاید راهبردی باشد. رئیس محترم گروه مشورتی تدوین راهبردها ضمن بیان این موضوع که کشور با مشکلات منابع‌طبیعی و محیط‌زیستی عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند و به آن مبتلا‌به شده است ابراز داشتند که کارگروه‌های تخصصی و راهبردی با حضور کارشناسان متخصص داخلی و خارج سازمانی و سازمان‌ها و نهادهای اجرایی تشکیل شده است. از جمله کارگروه‌های راهبردی عبارتند از:
۱-  کارگروه راهبردی تعادل دام و مرتع
۲-  کارگروه راهبردی مدیریت پایدار بوم سازگان جنگلی بوم سازگان جنگلی زاگرس
۳-  کارگروه راهبردی بذر و نهال جنگلی
۴-  کارگروه راهبردی خشکیدگی شمشاد
دبیر محترم گروه مشورتی تدوین راهبردها ضمن مهم برشمردن راهبرد در حوزه منابع‌طبیعی و محیط‌زیست در کشور ابراز داشتند شکل‌گیری کارگاه‌های آموزشی نقش موثری در روند شکل‌گیری راهبرد در افراد ایفا می‌کند و می‌تواند با بسترسازی مناسب، زمینه‌ساز تشکیل کارگروه‌های ذیربط باشد

در این جلسه تصمیمات ذیل اتخاذ گردئید:

۱-  بررسی وضع موجود در حوزه موضوعات مبتلا‌به منابع‌طبیعی و محیط‌ زیست کشور
۲-  تعیین افق‌های جدید با توجه به موضوعات نوظهور در حوزه منابع‌طبیعی و محیط‌زیست کشور
۳-  برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه آینده پژوهی، آینده نگاری و برنامه‌ریزی استراتژیک برای اعضای هئیت علمی

بازدید: 81

برخورد استراتژیک با موضوع آب

عراقچی

معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه صبح روز سه‌شنبه در سمینار مخاطرات زیست محیطی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا که در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شده بود، در بخشی از سخنان خود با اشاره به اهمیت محیط زیست و تاثیر چالش‌های زیست محیطی بر موضوع امنیت در منطقه، تصریح کرد: بحث محیط زیست در منطقه خاورمیانه به صورت مستقیم با موضوع آب در ارتباط است.
وی با بیان اینکه ۸۵ درصد منطقه غرب آسیا در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است و از دیگر سو یک پنجم جمعیت جهان نیز در این منطقه زندگی می‌کنند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که فقط یک درصد آب‌های شیرین در این منطقه وجود دارد.
این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه عوامل مختلف به کمبود آب در خاورمیانه دامن می‌زند که در این زمینه می‌توان به عواملی چون کمبود بارش، تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت، گسترش روند صنعتی شدن و مصرف بی‌رویه آب اشاره کرد، افزود: متاسفانه طبق برخی از آمارها مصرف آب در ایران ۷۰ درصد بیشتر از استانداردهای جهانی است.
عراقچی همچنین با بیان اینکه کل منطقه در غرب آسیا در بحران آب قرار دارد و در آینده این روند خطرناک‌تر می‌شود، تصریح کرد: درگیری‌های قومی، کشوری، تهدید امنیت و سلامت و همچنین گسترش مهاجرت مسائل و مشکلاتی است که در نتیجه بحران آب پیش می‌آید.
وی با بیان اینکه پدیده ریزگردها در منطقه ارتباط مستقیمی با بحران آب دارد، ادامه داد: درست است که بحران کمبود آب می‌تواند زمینه تنش و درگیری را در منطقه ایجاد کند ولی ما مواردی از همکاری بین کشورهای مختلف در حوزه آب را نیز شاهد هستیم به نحوی که مشاهده می‌کنیم برخی از کشورها به نوعی همکاری برای مدیریت منابع آب دست پیدا کردند و از درگیری بر سر این موضوع جلوگیری کردند.
معاون وزیر خارجه با تاکید بر اینکه دیپلماسی آب می‌تواند در این زمینه بسیار کارآمد باشد، ادامه داد:

من معتقدم که دیپلماسی آب در غرب آسیا می‌تواند موضوع آب را به محملی برای همکاری‌های منطقه‌ای تبدیل کند به جای اینکه منجر به درگیری شود، گرچه تحقق چنین موضوعی کار سختی است.

سیدعباس عراقچی که در وزارت خارجه مسئولیت کمیته آب را نیز بر عهده دارد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت مصرف بهینه آب اشاره کرد و گفت: ما باید الگوهای مصرف آب در کشور را درست کنیم. بسیاری از کشورها به تجربیات خوبی در زمینه الگوهای مصرف و استفاده بهینه از انرژی از جمله آب دست پیدا کرده‌اند و ما باید از این تجربیات استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه اگر منطقه ما با مشکل آب روبروست، ما می‌توانیم در یک اقدام منطقه‌ای به سمتی برویم که در این زمینه شاهد همکاری کشورهای منطقه باشیم، به موضوع استفاده مشترک از منابع آبی اشاره کرد و گفت: در برخی از نقاط جهان می‌بینیم که تفاهمنامه‌هایی بین برخی از کشورها برای استفاده مشترک از حوزه‌های آبی منعقد شده است.
معاون وزیر خارجه بار دیگر با تاکید بر مدیریت موضوع آب در منطقه خاورمیانه، ‌اظهار کرد: در منطقه غرب آسیا سه حوزه آبی مهم از جمله حوزه آبی رود اردن، دجله و فرات و نیل وجود دارد که از آنها به عنوان سه حوزه اصلی آبی در غرب آسیا یاد می‌شود و باید برای استفاده بهینه از این حوزه‌های آبی بین کشورهای منطقه تفاهمنامه همکاری ایجاد شود.

منبع : خبرگزاری ایسنا

 

بازدید: 34

سی و یکمین جلسه راهبردی

جلسه راهبردی

سی و یکمین جلسه راهبردی گروه تعادل دام و مرتع با موضوع مباحث اقتصادی طرحهای مرتعداری و با حضور متخصصان و اندیشمندان حوزه علوم مرتع  در محل موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع برگزار شد. در این جلسه مباحث اقتصادی طرحهای مرتعداری، نحوه محاسبه توجیه اقتصادی در طرحهای مرتعداری و اشکالات آن، توجه به مسایل زیست محیطی در طرحهای مرتعداری، نحوه بهبود اقتصاد دامداران در طرحهای مرتعداری، انواع طرحهای مرتعداری از لحاظ بازده اقتصادی با توجه به کمیت و کیفیت پوشش گیاهی، اندازه مرتع و تعداد بهره بردار، تاثیر سیاست های کلان دولت و سازمان جنگلها بر طرحهای مرتعداری و تخصیص همه درآمدهای حاصل از مرتع به مجریان طرحهای مرتعداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به دلیل پیچیده و گسترده بودن بحث مواردی نیز باقی ماندند که قرار شد در جلسات بعدی به بحث گذاشته شوند.

جلسه راهبردی

بازدید: 46

بیش از ۱۲ هزار هکتار از شن های روان در استان خوزستان تثبیت می شود

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان ساعتی پیش در گفت وگو با خبرنگار مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها از تثبیت بیش از ۱۲ هزار هکتار از شن های روان در استان خوزستان خبرداد.
احمد مطیعی در تماسی تلفنی خاطر نشان کرد: این اراضی شنزار از طریق کاشت نهال و مالچ پاشی مهار می شود.
وی یادآور شد: کار اجرایی طرح ۱۰ هزار هکتاری عملیات تثبیت شن از روزجمعه ( دیروز) در مسیر جاده اهواز به سوسنگرد و همچنین در منطقه حمیدیه، دشت آزادگان و شوش با حضور استاندار و مسئولین استانی شروع شده و با تعهداتی که وزارت نفت برای انجام ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار عملیات تثبیت شن دارد در مجموع بیش از ۱۲ هزار هکتار از شن های روان در استان خوزستان تثبیت خواهد شد.
در استان خوزستان ۳۵۰ هزار هکتارعرصه های شنزار و به همین میزان هم کانون ریزگرد وجود دارد.

بازدید: 35

جدیت در پیگیری برنامه های گرد و غبار در استان قم

همتی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: پدیده گرد و غبار از مهمترین معضلات زیست محیطی استان است و باید برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای برطرف کردن این معضل جدی با جدیت بیشتری پیگیری شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، تورج همتی در دیدار مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم اظهار کرد: بدون تردید رفع مشکلات متعدد زیست محیطی در قم به ویژه معضل جدی گرد و غبار، نیازمند حمایت و همکاری همه مردم و دستگاه‌های اجرایی است.

وی بر ضرورت هم افزایی و مشارکت ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی در جهت مقابله با چالش‌ها و تهدیدات زیست محیطی استان قم تأکید کرد و گفت: حفاظت و حراست از منابع پایه و زیست بوم‌های حساس و آسیب پذیر استان در اولویت برنامه‌های دو دستگاه خواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به فعالیت برخی معادن در زیستگاه‌های طبیعی استان، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم، فرآیند بیابان زدایی، تثبیت خاک و کاشت گیاهان بومی و مقاوم در استان با جدیت هرچه بیشتر پیگیری شود.

سید محمدتقی سجادی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم نیز در این جلسه بر ضرورت توجه و اهتمام جدی مسؤولان نسبت به دغدغه‌های زیست محیطی تأکید کرد و گفت:

در دهه‌های گذشته تصور جاماندگی از قطار توسعه، موجب نادیده گرفتن بایدها و نبایدهای زیست محیطی در استان قم شده بود که در سال‌های اخیر این روند تا حدودی بهبود یافته است.

وی بالا بودن تولیدات معدنی در استان قم را نشانه ای از افزایش تخریب در طبیعت و زیستگاههای استان دانست و گفت: مطالعات تفصیلی و اجرایی برای توسعه فضای سبز و درختکاری و همچنین مقابله با پدیده گرد و غبار انجام شده است که به شدت نیازمند تأمین اعتبارات لازم است.

منبع : سازمان حفاظت محیط زیست

بازدید: 10

افزایش ۱۰میلیون هکتاری طرح آبخیزداری تا پایان برنامه ششم توسعه

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: تاکنون در سه میلیون هکتار از اراضی کشور طرح آبخیزداری انجام شده و این مقدار تا پایان برنامه ششم باید به ۱۰ میلیون هکتار افزایش پیدا می کند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل‌ها، خلیل آقایی پیش از ظهر امروز در مراسم روز جهانی خاک با اعلام این خبر افزود: در برنامه پنجم اجرای ۶۰۰ هزار هکتار بیابان‌زدایی مقرر شده بود که این مقدار برای برنامه ششم توسعه باید به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار بیابان‌زدایی برسد.
 
 

 

آقایی با اشاره به اینکه در حال حاضر سرعت تخریب خاک از سرعت احیا و حفاظت آن پیشی گرفته است، اظهار داشت:

استفاده نادرست خاک در امور کشاورزی و از بین رفتن پوشش گیاهی در بسیاری از مناطق وضعیت منابع طبیعی را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است، چرا که ما با ایجاد مشکل برای عوامل تجدیدپذیر فاکتورهای تجدیدناپذیر را از دست داده ایم.
 
 
 

بازدید: 20

جلسه راهبردی با موضوع پایش جنگل‌های زاگرس

جلسه راهبردی با موضوع پایش جنگل‌های زاگرس با حضور ریاست محترم مؤسسه و همچنین معاون محترم پژوهشی و اعضای هیئت علمی و کارشناسان بخش تحقیقات جنگل در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۰۷/۰۹/۹۶ تشکیل شد. در این جلسه آقای دکتر جلیلی ضمن بیان اهمیت موضوع ابراز داشتد که باید مسئله پایش را با توجه به مشکلات موجود بیش از پیش در زاگرس جدی بگیریم. آقای دکتر رحمانی رئیس محترم بخش تحقیقات جنگل نیز بیان داشتند که طرحهای پایش کمی و پهنه بندی زاگرس در قالب یک طرح ملی و ۸ پروژه در موسسه تصویب و برای اجرا به استانهای غرب کشورارسال شده است. در مورد سنجش و پایش خصوصیات کیفی و سایر خصوصیات کمی جنگلهای زاگرس هم طرح جامعی با ۵ طرح ملی توسط همکاران بخش ستادی و استانی تدوین شده که در سامانه تحت داوری است و مراحل نهایی ارسال به کمیته فنی را طی می­کند.  محققین محترم بخش تحقیقات جنگل (آقای دکتر پور هاشمی و آقای مهندس میرآخورلو) به تشریح طرحهای تحقیقاتی حاکم بر پایش در جنگل‌های زاگرس پرداختند. در پایان جلسه مقرر شد در جلسه­ای با حضور ریاست محترم موسسه و معاونت محترم پژوهشی با مجریان طرحهای ملی جزئیات بیشتری از این طرح جامع و طرحهای ملی آن تشریح و در روند اجرایی آنها تسهیل شود.

بازدید: 38