بازدید همکاران موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع از موسسه فنی مهندسی

رئیس محترم بخش گیاهان دارویی، جناب آقای دکتر عباس زاده، در راستای اجرای فعالیت‌های مختلف در زمینه مکانیزاسیون گیاهان دارویی، جلسات مختلفی را با گروه مکانیزاسیون موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور و همکاران موسسه فنی مهندسی برگزار کردند. در ادامه جلسات اولیه، بنا به دعوت آقای دکتر عباسی، رئیس محترم موسسه فنی و مهندسی، به منظور همکاری‌های مشترک و اطلاع از امکانات و طرح‌های آن موسسه، تعدادی از همکاران بخش گیاهان دارویی، بخش مرتع، گروه صنوبر و گروه مکانیزاسیون بازدیدی از موسسه فنی مهندسی به عمل آوردند.

در این بازدید با حضور روسای بخش‌های مختلف موسسه فنی مهندسی، آقای دکتر دهقان رئیس محترم بخش مکانیزاسیون، ضمن خوشامدگویی به تشریح بخش‌ها و طرح‌ها و زمینه‌های همکاری احتمالی پرداختند، سپس آقای دکتر عباس زاده رئیس محترم بخش گیاهان دارویی به نمایندگی از همکاران، نسبت به معرفی بخش‌های مختلف موسسه اقدام کردند، در ادامه بازدید از آزمایشگاه‌های مختلف، کارگاه و گلخانه موسسه فنی مهندسی به عمل آمد.

بازدید: 82

آغاز طرح ملی پایش کیفی مراتع در بیش از ۷۰ سایت آب و هوایی مختلف کشور

افزایش شناخت محیط زیست و تلاش برای مدیریت پایدار منابع طبیعی نیازمند مطالعه و پایش، درمقیاس های زمانی و مکانهای گوناگون است. تغییرات مداوم را باید جز جدایی ناپذیر هر اکوسیستم دانست، مراتع نیز به عنوان اکوسیستم های طبیعی از این موضوع مستثنی نیستند. به طوری که پایش مرتع به مفهوم بررسی مستمر این اراضی با توجه به اهمیت اکولوژیک، کارکردهای اقتصادی و تغییرات دائمی این منابع، امری ضروریست. با توجه به وسعت مراتع و اهمیت آن در اقتصاد کشور و لزوم حفظ آب و خاک و تنظیم یک برنامه مدیریت مناسب جهت بهره برداری دراز مدت از مراتع به یک سری اطلاعات پایه ای و به هنگام از وضعیت، ظرفیت، گرایش و ترکیب گیاهی و آگاهی از روند تغییرات اکوسیستم مرتع، نحوه بهره برداری و غیره نیازمندیم. دستیابی به چنین داده هائی هم برای برنامه ریزی کلان کشوری و هم برای بهره برداری از مراتع اهمیت فوق العاده داشته و زمینه را برای بکارگیری امکانات پیشرفته نظیر سنجش از دور فراهم میسازد. لذا ارزیابی مراتع به عنوان یک اصل مهم جهت شناخت این عوامل در امر مدیریت مطرح میباشد. این ارزیابی ها می تواند داده های مختلفی را برای ارزیابی و مدیریت مراتع در اختیار کاربران قرار دهد و همچنین زمینه ساز ابداع روشها و فنون جدید برای ارزیابی و مدیریت مراتع باشد.

بازدید: 23