مطالعه فیزیولوژی روابط آبی گیاه تاغ(Haloxylon spp) در یزد

   مطالعه فیزیولوژی روابط آبی گیاه تاغ در یزد  عنوان پروژه یزد  مکان مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان یزد  واحد اجرا محمد هادی راد از سال ۸۰ تا ۸۴  مجری ۱۳۸۰  زمان شروع ۱۳۸۴  زمان خاتمه بازدید: 42