حضور پر رنگ بخش تحقیقات زیست فناوری در چهارمین جشنواره گیاهان دارویی و طب سنتی

حضور پر رنگ بخش تحقیقات زیست فناوری در چهارمین جشنواره گیاهان دارویی و طب سنتی

برگزاری چهارمین جشنواره گیاهان دارویی و طب سنتی در تاریخ ۲۱ تا ۲۴ آبان ماه در محل مصلی امام خمینی‌(ره) با حضور شرکت‌های دانش بنیان، موسسات تحقیقاتی دولتی و شرکت‌های خصوصی، فرصت مناسبی برای معرفی خدمات و دستاوردهای علمی-تحقیقاتی بخش زیست ­فناوری در زمینه معرفی نتایج کاربردی طرح‌ها فراهم آورد.  در همین راستا، بخش تحقیقات […]

واگذاري ژنوتیپ¬های برتر گل‌محمدي توليد شده در موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور به بهره بردار

يکي از دانش‌هاي فني به‌دست آمده در مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور جهت قرارگرفتن در اختيار بهره برداران، به معاونت محترم باغباني وزارت جهاد کشاورزي واگذار شد. اين دانش فني در خصوص گل‌محمدي است، گياه ارزشمندي که در اواخر دهه هفتاد در برنامه تحقيقاتي مؤسسه قرار گرفت. اين موضوع در قالب بيش از ۵۰ […]