زیر گروه ها

 زیرگروه‌‌های این گروه به شرح زیر می‌باشد:
۱- زیر گروه زیست‌شناسی مولکولی
۲- زیر گروه کشت بافت
۳- زیر گروه فیزیولوژی گیاهی
۴- زیر گروه اصلاح نباتات

بازدید: 210