دستاوردها

 • انتشار ۲۰ جلد کتاب در زمينه‌هاي کشت بافتي، آماري، اصلاحي، سيتوژنتيکي، زيستي و ….
 • انتشار مجله تحقیقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران در ۲۵ دوره با ۵۰ شماره پیاپی
 • انتشار بيش از ۸۳۰ مقاله علمی در نشریات معتبر داخلی و خارجی و همایش‌ها
 • اجرای بیش از ۲۰۰ طرح تحقیقاتی خاتمه‌یافته و در حال اجرا
 • ۳ ثبت اختراع
 • نامگذاری و معرفی ارقام جدید (هيبريد صنوبر مفید و رقم گل محمدي کاشان ۹۳)
 • تولید کلن‌های جدید از دورگ‌های بین گونه‌ای صنوبر برای افزایش تولید چوب در واحد سطح، افزایش مقاومت به تنش‌های غیر زیستی و …
 • تولید کلن‌های جدید صنوبر برای توسعه صنوبرکاری در مناطق کمتر مستعد
 • ارائه دستآوردهای علمی نظیر دانش فنی ریزازدیادی به بخش‌های خصوصی و دولتی
 • توليد ماده قوي ريشه‌زا جهت ریشه دار کردن قلمه‌هاي خشبي و علفي
 • احداث باغ بذر تاغ به منظور بهبود وضعیت جنگل‌های تاغ از طريق جنگلکاري
 • مساعدت در توسعه علم (تربیت نیروی انسانی متخصص کشور با انجام راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
 • انتقال یافتههای علمی از طریق ترویج آنها در روز مزرعه
 • هدايت مسائل و مشکلات کشور از طریق عضویت و هدایت تشکلها و انجمنهای علمی غیر دولتی (NGOها)
 • بهبود صفات کمی و کیفی گیاهان دارویی از طریق انتخاب ژنوتیپ‌های برتر درون جمعیت‌ها نظیر اکالیپتوس، گل محمدی، مرزه و …
 • بهبود صفات کمی و کیفی گیاهان دارویی با استفاده از دورگ‌گیری
 • معرفی گیاهان جدید (نظیر گونه‌ها و پروونانس‌های جدید اکالیپتوس مناسب مناطق اقلیمی مختلف ایران
 • دستیابی به فناوری زيستي جديد در تولید کودهای بیولوژیکی جهت عرصه‌های منابع طبیعی
 • ارتقای دانش فنی و ایجاد زمینه مناسب برای استفاده از فناوری‌های زیستی در بخش‌های مختلف منابع طبیعی
 • توليد يونجه ضد نفخ با استفاده از مهندسي ژنتيک
 • بررسي تنوع ژنتيکي در گونه­هاي مرتعي، جنگلي و دارويي
 • ریزازدیادی تعداد زيادي از گونه‌های مرتعی، جنگلی و دارویی
 • کشت جنین تعدادی گونه جنگلی و مرتعی (صنوبر، سرخدار، کیکم، سیاه گینه و انواع گیاهان مرتعی نظیر Ferula gummosa)
 • کاربرد وسیع نجات جنین در ایجاد دورگ‌های بین گونه‌ای و درون گونه‌ای از گونه‌های متفاوت جنس صنوبر به منظور تولید چوب بهتر در شرایط نامساعد محیطی
 • ایجاد گیاهان آندروژنیک به منظور کاهش سطوح پلوئید گیاهان مختلف مرتعی و جنگلی
 • تحقيق و تدوين پروتكل‌هاي نگهداري بذر، جوانه و سلول‌هاي گياهي در شرايط فراسرد (Cryopreservation) به منظور حفظ طولاني مدت ذخاير ژنتيكي
 • تاسیس کرایو بانک ژن در گونه‌های جنگلی، مرتعی و دارویی
 • ارتقاء و بهبود سازگاری گیاهچه‌های کشت بافتی با استفاده از شرایط شبه فتواتوتروف و فتواتوتروف
 • تعیین تعدادی از گونه‌های بومی و غیر بومی متحمل به خشکی، شوری و سرما به‌منظور استفاده در برنامه‌های فضای سبز و جنگل‏کاری و توسعه محدوده رشد گیاهان جنگلی، مرتعی و دارویی
 • معرفی گونه‏های انباشته‌ساز فلزات سنگین و آلوده‌کننده محیط زیست به منظور کاهش آلودگی‌های زیست محیطی در مناطق شهری و صنعتی
 • تعیین محدوده جذب عناصر با توجه به میزان اسیدیته در گیاهان مرتعی
 • بررسی تغییرات متابولومیکی گونه‌های گیاهی در پاسخ به تنش‌های غیر زیستی
 • دگرآسیبی برخی از گونه‌های گیاهی بر خصوصیات فیزیولوژی و مورفولوژی سایر گونه‌های گیاهی
 • تعیین سطوح پلوئیدی و تعداد کروموزوم‌ها‌ در گونه‌های متعددی از گیاهان جنگلی، مرتعی و دارویی
 • تولید گیاهان دورگ در برخی گونه‌های مختلف جنگلی، مرتعی و دارویی
 • تعیین ساختار سيتوژنتيكي و توانمندی‌ ژنتیکی تعدادی از گونه‌های جنگلی، مرتعی و دارویی
 • تعیین سازگاری، پایداری و بسياري از صفات مكمل عملکرد ۴۰ ژنوتیپ مختلف گل‌محمدی کشور و معرفی ارقام برتر
  نشریه تحقیقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران نیز از دستاوردهای مهم گروه تحقیقات زيست فناوري به‌شمار می‌رود. این نشریه از سال ۱۳۷۹ منتشر شده و بر اساس نامه شماره ۷۲۹۵/۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی-پژوهشی است. در حال حاضر این نشریه به‌صورت دو فصلنامه منتشر می‌شود. هدف این نشریه انتشار یافته‌های پژوهشی جدید در یکی از زمینه‌های تحقیقات زيست‌شناسي (مرتبط با اصلاح نباتات، بيوتکنولوژي، جنگل‌شناسي، ژنتيک جمعيت، ژنتيک کمي، ژنتيک مولکولي، سيتوژنتيک، فيزيولوژيکي و مقاومت به تنش، کشت بافت گياهي، نگهداري گياهان در شرايط فراسرد) است که برای نخستین بار منتشر می‌شوند. موضوعات روز علوم جنگلي و مرتعي در داخل کشور، دارای اولویت بررسی هستند. مقالات این نشریه به زبان فارسی چاپ شده و فقط چکیده انگلیسی مقاله و منابع مورد استفاده در داخل متن و در فهرست منابع به زبان انگلیسی چاپ می‌شوند. اين نشريه دارای نمایه رسمی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بوده و دارای ضریب تاثیر و دوره چاپ منظم است.

 

بازدید: 154