گروه مستقل تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی

گروه مستقل تحقیقات زیست‌فناوری منابع طبیعی با هدف تحقیق در زمینه شناخت مسایل ژنتیکی، فیزیولوژیکی و اصلاح گونه‌های مرتعی، جنگلی و دارویی در سال ۱۳۷۰ در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تأسیس گردید. این گروه در ارتباط با سایر گروه‌های مستقل و بخش‌های تحقیقاتی موسسه متبوع به پژوهش‌های مرتبط با زیست‌فناوری می‌پردازد این گروه با جذب تخصص‌های لازم و نیز تامین ابزار و لوازم مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های مختلف تحقیقاتی ضمن رشد پرشتاب، طرح‌های تحقیقاتی متعددی را اجرا نموده و تا کنون تعداد زیادی طرح خاتمه یافته با نتایج کاربردی و مفید و همچنین تعداد زیادی طرح در دست اجرا در کارنامه خود دارد.

اخبار و تازه ها