دستاوردها

قسمتی از دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگران گروه تحقیقات مکانیزاسیون و ماشین های منابع طبیعی که در چند سال اخیر بدست آمده است به شرح زیر می‌باشد:
– تعیین روش های مناسب کاشت بذور در مراتع به منظور اصلاح و بهبود پوشش گیاهی و ارائه الگوی مناسب علوفه‌کاری در دیم زارهای کم بازده
– بررسی روش های مختلف برداشت بذور گیاهان مرتعی برای مکانیزه کردن تولید بذور گیاهان مرتعی و علوفه‌ای
– طراحی و ساخت دستگاه تزریق کننده بقایای گیاهی به خاک برای ذخیره نزولات آسمانی به منظور کاهش فرسایش خاک و اصلاح مراتع
– بررسی و تعیین الگوهای مکانیزه کاشت، داشت و برداشت صنوبر در عملیات زراعت چوب
– طراحی و ساخت دستگاه برداشت پشت تراکتوری صنوبر در روش بهره‌برداری کوتاه مدت
– طراحی و ساخت دستگاه استریل خاک برای ضد عفونی کردن خاک و از بین بردن بذور علف های هرز در خاک مورد استفاده در قلمه‌کاری و بذرکاری نهالستان ها و گلخانه‌ها
– تعیین الگوهای مهم مکانیزه کردن تولید نهال برای توسعه جنگل‌کاری
– طراحی و ساخت دستگاه علف‌بُر موتوری چرخدار با قابلیت نصب تیغه‌های مختلف برای مبارزه با علف های هرز و برش گیاهان خشبی و برداشت درخت تا قطر ۵ سانتیمتر.
ارزیابی لوله های سقوط بذر در خطی کارهای متداول در ایران بکمک حسگر تشخیص بذر
بررسی و مقایسه دستگاه های شیردوشی روباتیک و نیمه-اتوماتیک فعلی
اتوماسیون ارزیابی لوله های سقوط بذر در شرایط آزمایشگاهی
مدل های برنامه ریزی در کشاورزی با تکیه بر پایداری نظام تولیدی
کاربرد برنامه ریزی پویا در مدیریت منابع آب
بررسی تولید اتانول از ضایعات خرما از نظر چرخه حیات انرژی و اثرات زیست محیطی
Full Chain energy analysis of ethanol production from Date palm
Life cycle assessment of bioethanol production from Date waste
Assessing the Effect of Tillage Method and Ground Speed on Performance of Some Kind of Seed Tubes Using Automatic Seed Detector and Counter System

 

بازدید: 146