دستاوردها

قسمتی از دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگران گروه تحقیقات مکانیزاسیون و ماشین های منابع طبیعی که در چند سال اخیر بدست آمده است به شرح زیر می‌باشد:
– تعیین روش های مناسب کاشت بذور در مراتع به منظور اصلاح و بهبود پوشش گیاهی و ارائه الگوی مناسب علوفه‌کاری در دیم زارهای کم بازده
– بررسی روش های مختلف برداشت بذور گیاهان مرتعی برای مکانیزه کردن تولید بذور گیاهان مرتعی و علوفه‌ای
– طراحی و ساخت دستگاه تزریق کننده بقایای گیاهی به خاک برای ذخیره نزولات آسمانی به منظور کاهش فرسایش خاک و اصلاح مراتع
– بررسی و تعیین الگوهای مکانیزه کاشت، داشت و برداشت صنوبر در عملیات زراعت چوب
– طراحی و ساخت دستگاه برداشت پشت تراکتوری صنوبر در روش بهره‌برداری کوتاه مدت
– طراحی و ساخت دستگاه استریل خاک برای ضد عفونی کردن خاک و از بین بردن بذور علف های هرز در خاک مورد استفاده در قلمه‌کاری و بذرکاری نهالستان ها و گلخانه‌ها
– تعیین الگوهای مهم مکانیزه کردن تولید نهال برای توسعه جنگل‌کاری
– طراحی و ساخت دستگاه علف‌بُر موتوری چرخدار با قابلیت نصب تیغه‌های مختلف برای مبارزه با علف های هرز و برش گیاهان خشبی و برداشت درخت تا قطر ۵ سانتیمتر.

 

بازدید: 224