اهداف و وظایف

اولویت­های راهبردی تحقیقات ماشین­آلات منابع طبیعی:

از آنجایی که عرصه­های منابع طبیعی در ایران بر خلاف عرصه­های زمین­های کشاورزی از وسعت مناسبی برخوردار است، بنابراین ارائه الگوهای مکانیزاسیون و بهره­گیری از ماشین­ها در این زمینه­ها به­صرفه، قابل برنامه­ریزی و قابل اجرا می­باشد. در سه بخش عمده جنگل، مرتع و بیابان انجام بسیاری از کارها با ماشین امکان­پذیر است. از جمله در مراتع می­توان به عملیات ذخیره نزولات، کاشت و برداشت بذور و علوفه و تجهیزات جانبی اشاره کرد. در جنگل برای عملیات تولید نهال در نهالستان، کاشت نهال در عرصه، نگهداری نهال، برداشت و استحصال چوب و غیره می­توان از انواع ماشین­ها بهره برد.

راهبردهای کلی:

  • ارائه الگوی مکانیزاسیون
  • طراحی و ساخت ماشین­های جدید و اصلاح ماشین­های موجود.

حوزه­های راهبردی تحقیقات ماشین­آلات منابع طبیعی:

  • حوزه جنگل:

الف- مکانیزاسیون نهالستان شامل:

  • تهیه زمین و بستر
  • کاشت بذر و قلمه
  • عملیات داشت شامل آبیاری، کنترل علف­های هرز و غیره
  • عملیات برداشت
  • عملیات پس از برداشت

ب- کاشت نهال در جنگل

پ- عملیات داشت و حفاظت از نهال­های کاشته شده

ت- عملیات بهره­برداری با حداقل صدمات منطبق با شرایط جنگل­های ایران

۲- در حوزه مرتع:

الف- ذخیره نزولات

ب- کاشت بذر

پ- برداشت و فرآوری بذر در  عرصه­های تولید بذر

۳- در حوزه بیابان:

  • تجهیزات مورد نیاز برای تثبیت شن و مهار فرسایش بادی

اهداف و وظایف:

– تحقیق و مطالعه برای تعیین حدود و میزان کاربری ماشینها در عرصه منابع طبیعی.

– بررسی مناسب‌ترین روشهای عملیاتی و انجام تحقیقات علمی- کاربردی در مورد ماشینهای منابع طبیعی.

– بررسی وضعیت مکانیزاسیون در شرایط حاضر و ارائه طرح توسعه مکانیزاسیون منابع طبیعی کشور.

– انتخاب ماشین و ابزار مناسب و تعیین حیطه کاربری ماشینها در عرصه منابع طبیعی.

– انتخاب ماشین مناسب و مطابق با شرایط منابع طبیعی ایران.

– تحقیق در اثرات متقابل ماشین بر جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی منابع طبیعی.

– بهینه سازی و اصلاح ماشینهای موجود در عرصه منابع طبیعی.

– تعیین الگوهای مدیریت ماشینهای منابع طبیعی.

– بررسی اثرات زیست محیطی کاربرد ماشین در منابع طبیعی و ارائه راهکارهای کاهش اثرات مخرب آن.

– طراحی و ساخت ماشین‌های جدید و اصلاح ماشین‌های موجود.