ایران دارای منابع طبیعی گسترده و متفاوت در عرصه های جنگل، مرتع و بیابان می‌باشد. احیای جنگلها و مراتع و مدیریت بیابانها با این وسعت نیاز به امکانات مکانیزه وسیعی دارد. از طرفی مدیریت صحیح این تجهیزات مستلزم یا نیازمند تعیین رابطه بین ماشین، اقلیم و خاک می‌باشد. چون استفاده از این ماشین ها و ادوات برای افزایش دقت، سرعت و بازده کار اصلاح و احیای منابع طبیعی و بهره‌برداری پایدار از عرصه آنها لازم است، ماشین‌های متعددی برای استفاده در این زمینه ها ساخته شده‌اند که هر یک در شرایط مختلفی بکار می‌روند. استفاده بموقع از این ماشین‌ها و ادوات منطقی و مفید است ولی انتخاب و کاربرد اشتباه نه تنها مفید نبوده بلکه باعث تخریب منابع طبیعی می‌گردد. مکانیزاسیون شامل انتخاب و مدیریت صحیح ماشین‌های منابع طبیعی است و الگوی مناسب برای انجام صحیح عملیات احیا، اصلاح و بهره برداری را ارائه می‌دهد بگونه‌ای که بازده کار افزایش و هزینه‌ها کاهش یابد. در این راستا گروه تحقیقات مکانیزاسیون و ماشینهای منابع طبیعی در سال ۱۳۷۳ تأسیس شد. این گروه هم اکنون دارای دو عضو هیئت علمی، یک مشمول نخبه دکتری و یک کارشناس فعال در زمینه‌های طراحی و ساخت ماشین‌ها و مکانیزاسیون ماشین‌های منابع طبیعی است. در آینده دو زیر گروه طراحی و ساخت ماشین‌ها و مکانیزاسیون ماشین‌های منابع طبیعی در این گروه بصورت مجزا تشکیل خواهد شد. گروه تحقیقات مکانیزاسیون و ماشین‌های منابع طبیعی برای ارائه الگوی مناسب به منظور دستیابی به بهترین و مطمئن‌ترین روش‌های ممکن در زمینه بهره‌برداری و حفاظت از منابع طبیعی و به خدمت گرفتن ابزار و ادوات مکانیکی در امور یاد شده فعالیت می‌نماید.

بازدید: 862