گروه تحقیقات صنوبر و گونه های سریع الرشد

با توجه به محدودیت منابع جنگلی و نیاز به فزاینده مصارف چوبی کشور در مصارف صنعتی و خانگی در سال‌های اخیر تلاش شده است تا با بهره‌گیری از امکانات طبیعی کشور و با کاشت گونه‌های سریع‌الرشد نظیر صنوبر این نیاز را تأمین نمود. از این‌رو با تحقیق در مورد گونه‌های مختلف سریع‌الرشد به ویژه صنوبر، گونه و ارقام خاصی از صنوبر را که دارای درجه سازگاری و تولید چوب با بازده بالا می‌باشد معرفی نمود تا با کاربرد نتایج تحقیقات از سوی دستگاه‌های اجرایی و ترویج آن به مردم، نیاز مصارف چوبی تأمین شده و در نتیجه فشار وارد بر جنگل‌ها کاهش یابد.

بخش تحقیقات صنوبر و درختان سریع الرشد در سال ۱۳۶۷ در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تشکیل شد تا جنبه­های مختلف بنیادی و کاربردی گونه­های سریع الرشد (صنوبر، بید، اکالیپتوس، پالونیا) را با هدف توسعه زراعت چوب در کشور انجام دهد. در حال حاضر تحقیقات در زمینه صنوبر و درختان سریع­الرشد  در  استانهای مختلف کشور با شرایط اقلیمی متفاوت انجام می­گردد.