دستاوردها

در یک دوره ده ساله، حدود ۱۰۰ طرح تحقیقاتی توسط همکاران ستادی و استانی در عرصه‌های گوناگون جنگل‌ها و مراتع اجرا شده و خاتمه یافته است.
راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مورد نیاز از جمله آزمایشگاه آفات، آزمایشگاه کنترل بیولوژیک، انسکتاریوم، آزمایشگاه قارچ‌شناسی و باکتری شناسی، تأسیس موزه بندپایان و جوندگان جنگل‌ها و مراتع.
راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های حمایت و حفاظت در مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان‌ها.
ترسیم استراتژی‌ و خط‌مشی تحقیقاتی و هدایت طرح‌های تحقیقاتی مربوطه در قالب پروژه‌های ملی.
جمع‌آوری و نگهداری بیش از ۳۰۰۰۰ نمونه از فون بندپایان جنگل‌ها و مراتع در موزه و معرفی حدود ۱۰۰ گونه ی جدید از بندپایان برای اولین بار در دنیای علم.
شناسایی و معرفی بخشی از فون بندپایان و بیولوژی عوامل مفید و خسارت‌زا به جنگل‌ها و مراتع در قالب انتشار حدود ۱۵۰ مقاله کامل در مجلات علمی – پژوهشی معتبر داخلی و خارجی و بیش از ۴۰۰ خلاصه مقاله علمی در سمینارها و کنفرانس‌های معتبر ملی و بین‌المللی.
ارائه دستورالعمل‌‌های اجرایی و ترویجی حاصل از نتایج تحقیقات انجام شده در قالب همکاری‌های علمی و فنی با سازمان‌های اجرایی و مراکز علمی داخلی (دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شهرداری‌ها، سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان حفظ نباتات، مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست و …)
ارائه و معرفی روش‌های کنترل بیولوژیک و سازگار با طبیعت برای کنترل جمعیت برخی بندپایان خسارت‌زا.

انتشار یافته های تحقیقاتی حاصل از طرحهای تحقیقاتی در سمینارها، کنگره ها، همایشها و نشریات داخلی و بین المللی به شرح زیر:

◊ انتشار یافته های تحقیقاتی به صورت مقاله های تحقیقی اصیل در مجلات علمی داخلی و خارجی.
◊ ارائه یافته های تحقیقاتی به صورت مقاله های علمی در کنگره ها و کنفرانسهای داخلی و خارجی.
◊ انتشار ۷ نسخه کتاب در زمینه های مختلف گیاهپزشکی جنگل و مرتع.
◊ برگزاری نخستین همایش ملی گیاهپزشکی جنگلها و مراتع (جنگلهای بلوط و بنه در عرصه زاگرس).
◊ برگزاری دومین همایش ملی گیاهپزشکی جنگلها و مراتع (در عرصه جنگلها و جنگلکاریها).
◊ چاپ و انتشار مجله پژوهشی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران.

 

بررسی روی حشره کشهای بیولوژیک نظیر باکتری باسیلوس تورنژینسیس برای کنترل آفات مهم جنگلها نظیر پروانه دم قهو ه‌ای بلوط، ابریشم باف ناجور و پروانه برگخوار سفید بلوط
کنترل بیولوژیک (فرومونی) جوانه خوار بلوط مهمترین آفت بلوط ها.
کنترل بیولوژیک ملخ کوهان دار تاغ
دست یابی به تکنولوژی تولید قارچهای حشره کش
بررسی نوسانات جمعیت آفات برای پیش آگاهی.
مدیریت کنترل آفات صنوبر با قابلیت معرفی گونه ها و کلن های مقاوم به آفات.
بررسی روش های کنترل ملخ بادمجانی در مراتع با استفاده از ترکیبات کم خطر.
کنترل بیولوژیک ملخ بال کوتاه بلوط در خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد
ارائه روش کنترل فیزیکی (سازگار با طبیعت) برای کنترل پروانه دم قهوه ای بلوط.
مطالعه روی آفت کشهای کم خطر و ایمن‎تر برای محیط زیست
جمع آوری، شناسایی و بررسی عوامل مولد محصولات فرعی جنگلها و مراتع.

 

روش کنترل علفهای هرز در نهالستان های شمال
تعیین آفات و بیماریهای قرنطینه ای برای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و همچنین سازمان حفظ نباتات
اظهار نظر و بررسی در مورد ضوابط و معیارهای حمایتی و حفاظتی در طرحهای مختلف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری
همکاری در خصوص بررسی علل خشکیدگی درختان جنگلی شمال شامل بلوط، شاه بلوط و در جنوب کشور (آکاسیاها)
قرارداد مشاوره ای با سازمان پارکها و فضای سیز شهر تهران
ارائه دستورالعمل‌‌های اجرایی و ترویجی در قالب انتقال یافته ها و روز مزرعه