بعضی از حشرات موجود در موزه حشرات باغ گیاهشناسی
اهداف ، ساختار و برنامه های موزه حشرات باغ گیاهشناسی

اهداف

هدف اساسي از تأسيس موزه بندپایان منابع طبیعی کشور، شناخت تنوع زيستي در عرصه هاي جنگلي و مرتعي كشور به منظور حمايت از حشرات مفيد و شناسائي حشرات آفت به منظور استفاده در طرح هاي ذيربط و ارتقائ سطح دانش و اطلاعات و فراهم آوردن زمينه هاي تحقيق در علوم طبيعي است. موزه بند پایان منابع طبیعی کشور با هدف جمع آوری، شناسایی و مطالعات اکولوژیکی و بیولوژیکی بر روی انواع بندپایان  فعالیت نموده و می‌کوشد با شناسایی گونه‌های موجود، در راه حفظ و ابقای

ادامه مطلب ..

برنامه ها

جمع‌آوری، شناسایی، تهیه کلکسیون و انتشار فون حشرات دارای کارکردهای علمی، اقتصادی، زیست محیطی، آموزشی، اجرایی- مدیریتی و اجتماعی در ابعاد ملی و بین المللی بشرح زیر می باشد:

۱-       کارکردهای علمی- تحقیقاتی

نمونه‌های کلکسیون حشرات اسناد علمی هستند که برای نامگذاری و شناسایی، تهیه و تدوین منوگراف های فون حشرات

ادامه مطلب ..

ساختار

طرح فون حشرات جنگل ها و مراتع از سال۱۳۷۲ شروع و در سال۱۳۸۲ خاتمه يافته است که چکيده آن بشرح زير می‌باشد. توضيح اينکه گزارش نهايی اين طرح از طريق مرکز اسناد و اطلاعات سازمان تحقيقات قابل دسترس می‌باشد. هدف از اجراي اين طرح شناخت تنوع زيستي (Biodiversity) جانوري اكوسيستمهاي تجديدشونده طبيعي كشور و به منظور حمايت و حفاظت از گونههاي مفيد و نادر حشرات ميباشد.

ادامه مطلب ..

بازدید: 1412