دستاوردها

 1. در یک دوره ده ساله، بیش از ۱۰۰ طرح تحقیقاتی توسط همکاران ستادی و استانی در عرصه‌های گوناگون جنگل‌ها و مراتع اجرا شده و خاتمه یافته است.
 2. راه‌اندازی آزمایشگاه‌هایی چون آزمایشگاه آفات، آزمایشگاه کنترل بیولوژیک، انسکتاریوم، آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی در ستاد مؤسسه.
 3. تأسیس موزه بندپایان منابع طبیعی.
 4. راه‌اندازی و توسعه آزمایشگاه‌های حفاظت و حمایت در مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان‌ها.
 5. ترسیم استراتژی‌ و خط‌مشی تحقیقاتی و هدایت طرح‌های تحقیقاتی مربوطه در قالب پروژه‌های ملی.
 6. معرفی بیش از ۱۰۰ گونه‌ی جدید از بندپایان و میکروارگانیسم‌ها برای نخستین بار در سطح ایران و دنیا.
 7. انتشار بیش از ۲۰۰ مقاله کامل در مجلات علمی- پژوهشی معتبر داخلی و خارجی و بیش از ۴۰۰ خلاصه مقاله علمی در سمینارها و کنفرانس‌های معتبر ملی و بین‌المللی.
 8. ارائه دستورالعمل‌‌های اجرایی و ترویجی حاصل از نتایج تحقیقات انجام شده در قالب همکاری‌های علمی و فنی با سازمان‌های اجرایی و مراکز علمی داخلی (دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شهرداری‌ها، سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان حفظ نباتات، مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست و غیره.
 9. ارائه فرمولاسیون‌های جدید از ترکیبات بیورشنال (زیست پایه) و عوامل کنترل بیولوژیکی به صورت دانش فنی جهت کنترل بیماری‌های گیاهی در عرصه منابع طبیعی.
 10. معرفی روش‌های کنترل بیولوژیکی و سازگار با طبیعت برای کنترل برخی بندپایان خسارتزا.
 11. انتشار ۸ نسخه کتاب در زمینه‌های مختلف علم گیاهپزشکی.
 12. برگزاری نخستین همایش ملی گیاهپزشکی جنگلها و مراتع (جنگلهای بلوط و بنه در عرصه زاگرس).
 13. برگزاری دومین همایش ملی گیاهپزشکی جنگلها و مراتع (در عرصه جنگلها و جنگلکاریها).
 14. چاپ و انتشار مجله معتبر علمی-پژوهشی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران.
 15. دست یابی به تکنولوژی تولید قارچهای حشره کش علیه ملخ کوهان دار.
 16. بررسی حشره کشهای بیولوژیکی نظیر باکتری باسیلوس تورنژینسیس برای کنترل آفات مهم جنگلها نظیر پروانه دم قهو ه‌ای بلوط، ابریشم باف ناجور و پروانه برگخوار سفید بلوط
 17. کنترل فرومونی جوانه خوار بلوط به عنوان مهمترین آفت درختان بلوط.
 18. کنترل آفات صنوبر با قابلیت معرفی گونه ها و کلن های مقاوم به آفات.
 19. ارائه روش‌های کنترل علفهای هرز در نهالستان‌های شمال
 20. تعیین لیست آفات و بیماریهای قرنطینه ای جنگلها و مراتع برای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفظ نباتات
 21. اظهار نظر و بررسی در مورد ضوابط و معیارهای حمایتی و حفاظتی در طرحهای مختلف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری
 22. همکاری در خصوص بررسی علل خشکیدگی درختان جنگلی شمال شامل بلوط، شاه بلوط و در جنوب کشور (آکاسیاها)
 23. قرارداد مشاوره‌ای با سازمان پارکها و فضای سیز شهر تهران و ارائه دستورالعمل‌‌های اجرایی و ترویجی در قالب انتقال یافته ها و روز مزرعه

بازدید: 270