رئیس بخش

نام و نام خانوادگی پروین  صالحی شانجانی
مدرک / رشته دکتری زیست شناسی – گیاهی
مرتبه علمی دانشیار
جایگاه سازمانی عضو هیات علمی
حوزه فعالیت فیزیولوژی – ملکولی – ژنتیک
ایمیل psalehi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی

سایر اعضا

نام و نام خانوادگی محمد‌علی علیزاده
مدرک / رشته دکتری زراعت و اصلاح-تکنولوژی بذر
مرتبه علمی دانشیار
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت  تکنولوژی بذر، ارزیابی گونه های دارویی 
ایمیل alizadeh@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی حميده جوادي
مدرک / رشته دکتري ژنتيک گياهي
مرتبه علمی استاديار
جایگاه سازمانی عضو هیات علمی
حوزه فعالیت ملکولی- ژنتیک- فیزیولوژی و ازريابي
ایمیل javadi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی محسن نصيري
مدرک / رشته فوق ليسانس فيزيولوژي گياهی
مرتبه علمی استاريار
جایگاه سازمانی عضو هيأت علمي
حوزه فعالیت تکنولوژي بذر
ایمیل nasiri@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی سید اسمعیل سیدیان
مدرک / رشته کارشناسی ارشد بیابانزدایی
مرتبه علمی محقق غیر هیئت علمی
جایگاه سازمانی کارشناسی ارشد بانک ژن منابع طبیعی
حوزه فعالیت تکنولوژی بذر
ایمیل seyedian2002@yaho.co.in
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی محمد دادمند
مدرک / رشته فوق لیسانس تکنولوژی تولید بذر
مرتبه علمی محقق غیر هیئت علمی
جایگاه سازمانی کارشناسی ارشد بانک ژن منابع طبیعی
حوزه فعالیت تکنولوژی بذر
ایمیل m.dadmand@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی محمود امیرخانی
مدرک / رشته لیسانس احیای بیابان
مرتبه علمی رتبه ۲  پایه  ۴+۲۴
جایگاه سازمانی کارشناس پروژهای تحقیقاتی
حوزه فعالیت بانک ژن
ایمیل Amirkhani@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی محمدرضا  پهلوانی
مدرک / رشته کارشناسی تولیدات گیاهی
مرتبه علمی پایه ۱۵+۱
جایگاه سازمانی کارشناسی
حوزه فعالیت تکنولوژی بذر
ایمیل mohamdrezapahlavani@yahoo.cim
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی لیلا فلاح حسینی
مدرک / رشته کارشناسی ارشد زراعت
مرتبه علمی رتبه ۳ پایه ۱۶
جایگاه سازمانی کارشناس
حوزه فعالیت کارشناس تکنولوژی بذر
ایمیل leilafalah@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی معصومه رمضانی یگانه
مدرک / رشته کارشناسی ارشد زراعت
مرتبه علمی پایه ۱۵
جایگاه سازمانی کارشناس
حوزه فعالیت تکنولوژی بذر
ایمیل  —–
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی لیلا  رسول زاده
مدرک / رشته کارشناسی ارشد زراعت
مرتبه علمی کارشناس ارشد
جایگاه سازمانی کارشناسی ارشد بانک ژن منابع طبیعی
حوزه فعالیت ارزیابی مولوکولی بانک اندامک گیاهی
ایمیل rasoolzadehl@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی سارا  نیک خواه
مدرک / رشته لیسانس اقتصاد کشاورزی
مرتبه علمی کارشناس
جایگاه سازمانی کارشناس
حوزه فعالیت تکنولوژی بذر
ایمیل sara_nikkhah71@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی آمنه غلامی 
مدرک / رشته لیسانس اصلاح و نباتات
مرتبه علمی کارشناس
جایگاه سازمانی کارشناس
حوزه فعالیت تکنولوژی بذر
ایمیل Amenegholami4@gmail.com
CV سامانه علم سنجی

بازدید: 665