بانک اطلاعات بذر

بانک ژن منابع طبیعی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از سال ۱۳۷۳، به عنوان تنها نماینده دولت حفاظت از بذور گونه‌های طبیعی را به عهده گرفته است. در طول ۲۳ سال فعالیت، بیش از ۴۷۰۰۰ نمونه بذری از ۴۰۰۰ گونه گیاهی را از سراسر ایران جمع‌آوری و نگهداری نموده است. بزودی با نصب “پایگاه داده های بذور منابع طبیعی ایران” شما به اطلاعات مفیدی از بذور بانک ژن منابع طبیعی دسترسی پیدا خواهید نمود.

بازدید: 635