الگوی تغییرات عناصر معدنی چند گونه شورپسند طی دوره رویش و پراکنش آنها در ارتباط با شرایط زیستگاه

مقادیر یونهای سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، روی و مس چند گونه شورپسند در فصول مختلف سال اندازه گیری شد. در بین عناصر معدنی، سدیم نیشترین درصد ماده خشک گیاهان را تشکیل می دهد و پس از آن به ترتیب پتاسیم، کلسیم و منیزیم درصد قابل توجهی از ماده خشک گیاهان را شامل می شوند. در میان عناصر کم مصرف، تمایل گیاهان به یون آهن بیشتر از سه یون منگنز، مس و روی می باشد. بر خلاف کلسیم، منیزیم، روی و مس نوسانات فصلی یونهای سدیم، پتاسیم و آهن قابل توجه است. نحوه پراکنش گونه های شورپسند در طول شیب شوری خاک نشان داد که ارتباط مشخصی بین غلظتهای شوری خاک و موقعیت گونه های گیاهی وجود دارد و این گونه ها به ترتیب مقاومت در برابر شوری در طول این شیب محیطی استقرار می یابند.

مولف:یونس عصری

بازدید: 43

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *