اطلاعات بخش در حال بروزرسانی می باشد

با تشکیل معاونت ترویج در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و با تغییر عنوان معاون پژوهشی موسسات به معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته‌ها و در راستای اجرای سیاستهای جدید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اداره ترویج و انتقال یافته‌های تحقیقاتی با حکم رئیس محترم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از تاریخ ۰۵-۰۳-۱۳۹۶ آغاز به کار نمود.

سرپرست اداره ترویج و انتقال یافته‌های تحقیقاتی: احسان زندی اصفهان، عضو هیئت علمی

کارشناس اداره ترویج و انتقال یافته‌های تحقیقاتی: سپیده دهقان، کارشناس ارشد

گزارشات آماری

فرم ها

قوانین و دستور العمل ها

لینکستان

سامانه ها پایگاه های اطلاع رسانی

بازدید: 59