اطلاعات بخش در حال بروزرسانی می باشد

نام و نام خانوادگی : محمود نادری
مدرک / رشته تحصیلی : کارشناس ارشد/شیمی آلی
مرتبه علمی :  
جایگاه سازمانی : مدیریت خدمات فنی و امور آزمایشگاهی
ایمیل : M.nadery@rifr-ac.ir
 
CV سامانه علم سنجی
  • خانم ندا رضایی /کارشناس خدمات فنی و امور آزمایشگاهی / کارشناس ارشد
  • خانم آزاده کاوندی / کارشناس خدمات فنی و امور آزمایشگاهی / کارشناس ارشد
  • خانم فاطمه مهرجو / کارمند خدمات فنی و امور آزمایشگاهی / کاردانی
  • شماره تماس: ۵-۴۴۷۸۷۲۸۲- ۰۲۱
  • نمابر: ۴۴۷۸۷۲۲۳ – ۰۲۱
  • پست الکترونیکی: nrln@rifr-ac.ir

گزارشات آماری

فرم ها

قوانین و دستور العمل ها

لینکستان

سامانه ها پایگاه های اطلاع رسانی

 

بازدید: 88