نام و نام خانوادگی : ابوطالب ميرزازاده گنجی 
مدرک / رشته تحصیلی : —–
مرتبه علمی :  کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی : مدير امورمالي
ایمیل : —-
 
CV سامانه علم سنجی

اطلاعیه ها

گزارشات آماری

فرم ها

سامانه ها پایگاه های اطلاع رسانی

 

بازدید: 705