صفحه در حال تکمیل می باشد

نام و نام خانوادگی : ابوطالب ميرزازاده گنجی 
مدرک / رشته تحصیلی : —–
مرتبه علمی :  کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی : مدير امورمالي
ایمیل : —-
 
CV سامانه علم سنجی

مهمترین اهداف و محورهای فعالیت مدیریت خدمات فنی و امور آزمایشگاهی به شرح زیر می باشد :

 • امکان دسترسی آسان کلیه متخصصین و پژوهشگران کشور به توانمندی های شبکه آزمایشگاهی موسسه
 • توسعه همگام زیر ساخت های آزمایشگاهی به موازات توسعه تنوع خدمات آزمایشگاهی و افزایش توانمندی های علمی (آشنایی با روش های نوین آزمایشگاهی)
 • ایجاد و توسعه همکاری های ملی و بین المللی در حوزه آزمایشگاهی (عقد قرارداد و تفاهم نامه همکاری)
 • بررسی و تصویب نیازهای آزمایشگاهی اعلام شده از طرف بخش/گروه های تحقیقاتی
 • پیش بینی، تامین و نظارت بر تهیه لوازم، تجهیزات، شیشه آلات و مواد شیمیایی مورد نیاز در آزمایشگاه های شبکه آزمایشگاهی موسسه با همکاری بخش/گروه های تحقیقاتی
 • پیگیری و به روز رسانی تعرفه های خدمات فنی و امور آزمایشگاهی که بر اساس نوع خدمت، زمان صرف شده، هزینه مواد مصرفی، نگهداری دستگاه و … محاسبه شده است و همچنین هماهنگ سازی آن در بین تمامی آزمایشگاه های شبکه آزمایشگاهی موسسه
 • پیاده سازی استاندارد ISO : 17025 در آزمایشگاه های شبکه آزمایشگاهی موسسه
 • رعایت اصول ایمنی زیستی و مدیریت پسماند مواد شیمیایی در آزمایشگاه های شبکه آزمایشگاهی موسسه
 • آموزش های تخصصی کارشناسان آزمایشگاه ها، به منظور افزایش توانمندی های علمی از طریق برگزاری دوره های مذکور در موسسه و همچنین حمایت مالی برای شرکت در کارگاه های آموزشی برون موسسه ای برای آشنایی از روش های نوین آزمایشگاهی
 • ارزیابی عملکرد آزمایشگاه ها به منظور ایجاد رقابت سالم، افزایش سطح همکاری های درون شبکه ای، بهبود کیفیت خدمات آزمایشگاهی و معرفی آزمایشگاه و کارشناس برتر
 • نظارت مستمر بر فعالیت های آزمایشگاه ها به منظور انجام بهینه فعالیت ها
 • مدیریت سایت شبکه آزمایشگاهی؛ نظارت و به روز رسانی اطلاعات مربوط به آزمایشگاه های شبکه آزمایشگاهی موسسه به منظور دسترسی سریع متقاضیان خدمات آزمایشگاهی (درون و برون موسسه)
 • عضویت در شبکه های آزمایشگاهی ملی و ارائه گزارش عملکرد سالیانه جهت شرکت در ارزیابی های سالیانه آنها
 • تبادلات درون شبکه ای از طریق ایجاد بانک اطلاعات از مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی در راستای تقویت و توسعه رویکرد همکاری های شبکه ای
 • افزایش همکاری های درون شبکه ای
 • توسعه و تنوع خدمات فنی و آزمایشگاهی، افزایش دامنه آزمون ها و افزایش درآمدزایی با بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات موجود
 • پیگیری سیستم پرداخت کارانه و ارتقاء انگیزه کارشناسان آزمایشگاه های شبکه آزمایشگاهی موسسه
 • استفاده حداکثری و بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی
 • اطلاع رسانی و تبلیغات توانمندی های آزمایشگاهی، به منظور بهره مندی حداکثری از نیروهای متخصص و تجهیزات آزمایشگاهی موجود

تصویب دستورالعمل های مختلف اجرایی در حوزه آزمایشگاهی

 • کلیه خدمات آزمایشگاهی با تعرفه مشخص که مورد تایید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی قرار گرفته است به متقاضیان ارائه می شود.

جهت دسترسی به شبکه آزمایشگاهی موسسه تحقیقات جنگلها و  مراتع کشور به آدرس زیر مراجعه نمایید.

labsnet.rifr-ac.org

 • خانم ندا رضایی /کارشناس خدمات فنی و امور آزمایشگاهی / کارشناس ارشد
 • خانم آزاده کاوندی / کارشناس خدمات فنی و امور آزمایشگاهی / کارشناس ارشد
 • خانم فاطمه مهرجو / کارمند خدمات فنی و امور آزمایشگاهی / کاردانی
 • شماره تماس: ۵-۴۴۷۸۷۲۸۲- ۰۲۱
 • نمابر: ۴۴۷۸۷۲۲۳ – ۰۲۱
 • پست الکترونیکی: nrln@rifr-ac.ir

گزارشات آماری

فرم ها

سامانه ها پایگاه های اطلاع رسانی

 

بازدید: 250