مدیر امور اداری و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی : کامبیز علیزاده انارکی
مدرک / رشته تحصیلی : فوق لیسانس / توسعه روستایی
جایگاه سازمانی : کارشناس ، مدیر امور اداری و پشتیبانی
ایمیل :
 
معرفی مختصر

کامبیز علیزاده انارکی مسئول نظارت بر انجام امور مربوط به مجموعه امور اداري و پشتيباني اعم از واحد ساختمان، واحد نقليه، واحد کارپردازي، واحد خدمات، واحد دبيرخانه، واحد انبار و واحد کارگزينی

دفتر معاون

  • نام و نام خانوادگی : سعید افشاری
ادرس ایمیل تماس

اطلاعیه ها

بازدید: 321