مدیر امور اداری و پشتیبانی

مدیریت امور اداری و پشتیبانی موسسه جهت تامین نیروی اداری و فنی مورد نیاز بر اساس چارت سازمانی مصوب مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ابلاغ معاونت توسعه منابع انسانی و امور مجلس وزارت جهاد کشاورزی اقدام می‌نماید و کلیه امور اداری، استخدامی، رفاهی و خدماتی را با توجه به اعتبارات مصوب و مقررات مربوطه برای پرسنل شاغل و بازنشسته در دستور کار دارد.

مديرامور اداري و پشتيباني

نام و نام خانوادگی : کامبیز علیزاده انارکی
مدرک / رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد / مهندسی کشاورزی
جایگاه سازمانی : مدیر امور اداری و پشتیبانی / مدیر حراست
ایمیل :
 
معرفی مختصر

نظارت بر انجام امور مربوط به مجموعه اموراداري و پشتيباني اعم از واحد ساختمان، واحد نقليه، واحد کارپردازي، واحد خدمات، واحد دبيرخانه، واحد انبار و واحد کارگزيني

رئيس امور اداري

نام و نام خانوادگی : مريم پورابراهيم آبادي
مدرک / رشته تحصیلی : کارشناسی
سمت: رئيس امور اداري
ایمیل :
 

دفتر

نام : سید محمد

نام خانوادگی: قریشی

سمت : مسئول دفتر

ارسال ایمیل

تامین نیروی اداری و فنی مورد نیاز موسسه بر اساس چارت مصوب موسسه و مقررات مربوطه.

انجام امور اداری و استخدامی (استخدام، ترفیع، انتقال، انتصاب، مرخصی، بازنشستگی و…) و تهیه احکام مربوطه بر اساس قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی.

نگهداری سوابق استخدامی و تهیه آمار پرسنلی کارکنان موسسه .

انجام و هماهنگی امور رفاهی کارکنان (درمانی، بهداشتی، تعاونی، ورزشی و تفریحی).

اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل و تشکیلاتی موسسه.

مدیریت مجموعه نقلیه موسسه و ارائه خدمات لازم برای حمل و نقل و انجام ماموریت های درون و برون شهری.

انجام امور خدماتی و پشتیبانی موسسه.

انجام امور تاسیساتی و ساختمانی.

مدیریت انبارها

نظارت بر انجام مکاتبات اداری

تهیه و تامین مایحتاج و ملزومات واحدها با توجه به اعتبارات مصوب و در نظر گرفتن مقررات مربوطه.

اجرای دستورات و مقررات مربوط به بهبود خدمات اداری.

 

واحد های زیر مجموعه

رديف نام نام خانوادگي بخش شماره داخلی
۱ کامبيز  عليزاده انارکي مديرامور اداري و پشتيباني ۲۴۵
۲ مريم  پورابراهيم آبادي رئيس امور اداري ۳۵۵
۳ سیدمحمد قریشی مسئول دفتر ۲۴۵
۴ تورج نادري مسئول انبار ۲۹۱
۵ هادي ميرزايي مسئول  تدارکات ۴۹۹
۶ ستار زینالی کارشناس کارپردازی ۳۷۷
۷ حاتم  ساعدي کارشناس کارپردازی ۳۷۴
۸ ام‌البنين  يزداني مالفجاني مسئول خدمات ۴۰۶
۹ مهوش ابراهيمي پنجكي تلفنچي ۰
۱۰ معصومه  گودرزي تلفنچي ۰
۱۱ بهاره   گلشني مسئول دبيرخانه ۲۴۴
۱۲ ساحل قهرمانی متصدی ثبت و پرینت ۳۵۸
۱۳ امیر قربانخانی متصدی بایگانی و ارسال مراسلات داخلی ۳۰۹
۱۴ اعظم پورتقي متصدی ثبت  ۲۳۰
۱۵ امید  زرافشان مسئول ساختمان و تاسیسات ۲۷۰
۱۶ علي  نوروزي مسئول برق و تاسیسات ۲۶۶
۱۷ حسين ابراهيمي کارمند تاسیسات ۲۶۶
۱۸ يوسف ابراهيمي كلهايي کارمند تاسیسات ۳۸۰
۱۹ بيژن  احمدي کارمند برق و تاسیسات ۲۶۶
۲۰ شهباز  نورمحمدي کارمند تاسیسات ۲۶۶
۲۱ امير جبرئيلي کارشناس ساختمان و تاسیسات ۳۴۰
۲۲ حوريه  محمدي مسئول کارگزيني ۲۴۰
۲۳ رضا اسمعيلي متصدی بیمه تکمیلی ۳۴۴
۲۴ جاويد  اسمعيلي‌نژاد متصدی بیمه و درمان ۳۴۳
۲۵ نادر  بختياري كاكاوندي متصدی بازنشستگی و رفاه ۲۶۵
۲۶ مريم سليقه کارمند کارگزینی ۲۳۲
۲۷ علي صديق دربندي بایگان ۴۰۷
۲۸ مهتاب مهرپويا متصدی حضور و غیاب ۲۷۹
۲۹ مریم  پروری کارمند کارگزینی ۲۷۹
۳۰ سيدجواد حسيني مسئول نقليه ۲۸۳
۳۱ مهدي اميري راننده ۲۸۴
۳۲ محمدعلي ذوالفقاري راننده ۲۸۴
۳۳ طالب شكري ماجلان راننده ۲۸۴
۳۴ محمد قارلقي راننده ۲۸۴
۳۵ رحمن محمدقاسمي راننده ۲۸۴

بازدید: 445