معرفی معاون

نام و نام خانوادگی : محمد فیاض
مدرک / رشته تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : استادیار پژوهشی 
جایگاه سازمانی : معاون اداری ، مالی
ایمیل :  fayaz1335@gmail.com
CV سامانه علم سنجی

دفتر معاون

  • شهین کلانتری 
  • کارشناس برنامه ریزی تحقیقاتی

بازدید: 346