معرفی معاون

نام و نام خانوادگی : محمد فیاض
مدرک / رشته تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : استادیار پژوهشی 
جایگاه سازمانی : معاون اداری ، مالی
ایمیل :
 
CV سامانه علم سنجی

دفتر معاون

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ادرس ایمیل تماس

بازدید: 98