معرفی معاون

نام و نام خانوادگی : محمد فیاض
مدرک / رشته تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : استادیار پژوهشی 
جایگاه سازمانی : معاون اداری ، مالی
ایمیل :  fayaz1335@gmail.com
CV سامانه علم سنجی

دفتر معاون

نام: شهین

نام خانوادگی: کلانتری

سمت: امور دفتری معاونت پژوهشی

آدرس ایمیل تماس

بازدید: 898