معاونت پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی : فاطمه سفیدکن
مدرک / رشته تحصیلی : دکتری 
مرتبه علمی :  
جایگاه سازمانی : معاون پژوهشی
ایمیل : sefidkon@rifr-ac.ir
CV Scopus ORCID Google Scholar ResearcherID

دکتر عباس قمری زارع

مدیریت هماهنگی امور پژوهشی و ارتباطات علمی

ایمیل

دکتر فاطمه سفید کن

معاونت پژوهشی موسسه

ایمیل

مهندس ودود صمدی

اداره نظارت، ارزیابی و پیگیری طرح‌های تحقیقاتی

ایمیل به مهندس صمدی

سید محسن صادقیان

اداره مستند سازی و مرکز اسناد منابع طبیعی ایران

ایمیل به مهندس صادقیان

مهندس فرشید مریخ

اداره آموزش و ارتباطات علمی

ایمیل به مهندس مریخ

دکتر احسان زندی

اداره ترویج یافته‌های تحقیقاتی

ایمیل

 

گروه فناوری اطلاعات و مرکز رایانه

ایمیل

شماره های تماس

دفتر معاونت پژوهشی ۴۴۷۸۷۲۲۱-۰۲۱
فاکس معاونت پژوهشی ۴۴۷۸۷۲۸۹-۰۲۱
انتشارات۴۴۷۸۷۲۱۶-۰۲۱
کتابخانه۴۴۷۸۷۲۹۵-۰۲۱
مرکز کامپیوتر ۴۴۷۸۷۲۹۴-۰۲۱
فروشگاه کتاب ۴۴۷۸۷۲۲۴-۰۲۱