اطلاعات تماس

نشانی:

نشانی:اتوبان تهران­-كرج، خروجی پیكانشهر ، شهرک سرو آزاد، خیابان شهید علی گودرزی، بلوار باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور، صندوق پستی ۱۱۶-۱۳۱۸۵.

شماره تماس:

تلفن : ۵-۴۴۷۸۷۲۸۲ – ۰۲۱

فکس : ۴۴۷۹۶۵۷۵ – ۰۲۱

اطلاعات وب سایت :

پست الکترونیک : info@rifr-ac.ir

وبسایت : www.rifr-ac.ir.ir

فرم تماس

بازدید: 6374