.بررسی ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از چوب گز

در این بررسی ساخت تخته خرده چوب از ضایعات هرس درختان گز و تعیین ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آن مورد نظر قرار گرفته است. عوامل کاربردی نظیر میزان مصرف چسب در سه سطح ۹ , ۱۰ و ۱۱ درصد و زمان پرس نیز در سه سطح ۵ , ۶ و ۷ دقیقه متغیر در نظر گرفته شدند . سایر عوامل چون نوع چسب , نوع هاردنر , زمان بسته شدن ÷رس , رطوبت کیک خرده چوب , وزن مخصوص تخته و … ثابت تعیین شدند . جمعا ۹ تیمار و از هر تیمار ۳ تخته ساخته شدند . خواص فِیزیکی و مکانیکی شامل مدول خمشی , مدول الاستیسیته , چسبندگی داخلی و واکشیدگی ضخامتی ۲ و ۲۴ ساعتی تخته های ساخته شده مورد آزمون قرار گرفتند. برش تخته ها جهت انجام آزمایشات با استفاده از استاندارد DIN – ۶۸۷۶۳ صورت پذیرفت . سپس با استفاده از طرح فاکتوریل با بلوکهای کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در ساخت تخته خرده چوب با استفاده از ضایعات هرس درختان گز که عمل پلی مریزاسیون و اتصال چسب و چوب بطور کامل صورت گرفته باشد با چسب مصرفی ۱۱ درصد و زمان پرس ۶ دقیقه مطلوب می باشد. تمام مقاومتهای فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده در این شرایط دارای خواص مناسب کاربردی تخته خرده چوب می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *