بررسی تراکم بوته و زمان کشت بر عملکرد گیاه. Agrimonia eupatoria L

. Agrimonia eupatoria L ازگیاهان دارویی چند ساله و بسیار ارزشمند می‌باشد که از دیرباز برای آرام‌بخشی و کاهش استرس و درمان یرقان استفاده می‌شده و امروزه اثرهای مفید آن در درمان هپاتیت، مشکلات تنفسی و نیز قابض و ضد خونریزی بودن آن به اثبات رسیده است. در تحقیقی که به منظور بررسی تراکم بوته و زمان کشت بر عملکرد گیاه آگریمونی در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۳ انجام شد، سه تراکم بوته ۴، ۲/۶ و ۲/۹ در متر مربع با استفاده از طرح فاکتوربل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار برای دو سال متوالی مورد بررسی قرارگرفت. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که از نظر رشد و گسترش بوته، تیمار تراکم ۴ بوته در متر مربع اختلاف معنی‌داری با سایر تیمارها در بذردهی دارد. همچنین نتایج نشان داد که اثر سال در زمان کاشت و اثر متقابل سال در تراکم در زمان کاشت در سطح یک درصد اختلاف آماری معنی‌دار داشتند و در فروردین سال دوم عملکرد بذر بالاتر بود.

مولف:مهردخت نجف پور نوایی, مصطفی گلی‌پور, اسلام پارسا

دانلود نسخه Pdf

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *