دستاوردها

مهم‌ترين دستاوردهاي تحقيقات گياهان دارويي در مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور

  1. جمع‌آوري و شناسايي ۲۰۰۰ گونه گياه دارويي در كشور
  2. استخراج و شناسايي مواد مؤثره بيش از ۷۷۰ گونه از گياهان دارويي و معطر ايران
  3. تعيين کاربرد اسانس گياهان معطر ايران در صنايع مختلف (داروسازي، آرايشي- بهداشتي و غذايي)
  4. اهلي‌کردن تعدادي از گياهان دارويي و معطر ارزشمند کشور
  5. جمع‌آوري و شناسايي فلور جلبکي خليج فارس و درياي عمان، کشت و اهلي‌کردن برخي گونه‌هاي جلبک و استخراج آگار و ساير ترکيبات دارويي از آن‌ها
  6. تعيين روش‌هاي مناسب احيا و بهره‌برداري از برخی محصولات فرعي جنگل و مرتع
  7. تعيين نيازهاي اکولوژيک برخي از گياهان دارويي ارزشمند بومي
  8. معرفي گونه‌هاي مناسب گياهان دارويي براي کشت در شرايط ديم
  9. معرفي ژنوتيپ‌هاي گل‌محمدي با عملکرد کمي و کيفي مناسب براي کشت در مناطق مختلف اکولوژيک کشور
  10. گسترش کشت بسياري از گونه‌هاي داراي ارزش افزوده در کشور مثل آلوئه‌ورا، گونه‌هاي بومي آويشن، مرزه و غيره با استفاده از يافته‌هاي تحقيقاتي و توصيه پژوهش‌گران مؤسسه

۱۱- بررسي و تعيين روش‌هاي مناسب استخراج مواد مؤثره در سطح آزمايشگاهي و صنعتي

۱۲- جمع‌آوري بذرهاي گياهان دارويي براي تشکيل بانک ‌ژن

 ۱۳- کمک به تدوين استاندارد براي اسانس‌هاي گياهي

۱۴- چاپ و انتشار بيش از ۸۵ جلد کتاب، ۵۰۰ مقاله در مجلات معتبر علمي بين‌المللي و ۶۰۰ مقاله در مجلات معتبر علمي داخلي

۱۵- چاپ و انتشار دو ماهنامه علمي پژوهشي “تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران”

۱۶- هدايت بيش از ۳۵۰ پايان‌نامه دانشجويي در مقاطع کارشناسي‌ارشد و دکترا در جهت نيازهاي کشور در زمينه گياهان دارويي

بازدید: 291