دستاوردها

انجام ۱۷۴  پروژه تحقیقاتی که نتایج آن به صورت گزارش نهایی، مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی موسسه و سایر ژورناهای معتبر علمی پژوهشی داخلی و خارجی و همچنین همایش های علمی داخلی و خارجی منتشر شده است.

 

موضوعات عمده ای که پروژه های تحقیقاتی بخش بر اساس آنها  اجرا گردیده به شرح زیر است.

–  پروژ های پایه در خصوص آناتومی چوب گونه های درختان جنگلی، منابع سریع ارشد و همچنین منابع غیرچوبی در ایران

– پروژه های پایه در خصوص خواص مهندسی چوبهای درختان جنگلی در ایران

– پروژ های کاربردی ساخت با تعیین شرایط بهینه تولید و ویژگیهای چندسازه های چوبی شامل تخته خرده چوب، تخته فیبر، تخته رشته، چوب پلاستیک و ……. حاصل از چوب گونه های جنگلی، منابع سریع الرشد و ماده لیگنوسلولزی گونه های غیر چوبی و پسماند های کشاورزی

— پروژ های کاربردی تولید با تعیین شرایط بهینه و ویژگیهای خمیر کاغذ حاصل از چوب گونه های جنگلی، منابع سریع الرشد و ماده لیگنوسلولزی گونه های غیر چوبی و پسماند های کشاورزی

– پروژه های کاربردی حفاظت و اصلاح چو بهای ایران شامل برنامه های چوب خشک کنی گونه های تجاری، افزایش دوام چوب گونه های تجاری و سریع ارشد نظیر صنوبر و اکالیپتوس در مقابل عوامل مخرب بیولوژیک

۱۴- فقره ثبت اختراع حاصل از انجام پروژه های تحقیقاتی توسط پژوهشگران بخش:

– حبیب الله عرب تبار فیروزجایی ۱ فقره

-حسین حسینخانی ۴ فقره

-ابوالفضل کارگرفرد ۳  فقره

-سعید مهدوی ۳ فقره

– امیر نوربخش ۳ فقره

عناوین ثبت اختراع به این شرح است:

تولید خمیر چاپ و بسته بندی از ساقه کلزا به روش سودا آنتراکینون                       ارائه دهنده: سعید مهدوی  

تولید کامپوزیت از الیاف نخل با دو نوع پلیمر پلی اتیلن و پلی پروپیلن                     ارائه دهنده: سعید مهدوی

تولید خمیر چاپ و بسته بندی از ساقه کاه گندم به روش اتانول -قلیا                        ارائه دهنده: سعید مهدوی

ساخت چوب پلاستیک به روش ریزش بادی از کارتن باطله و ضایعات پلاستیک   ارائه دهنده: امیر نوربخش                                             ساخت چوبهای لایه ای (چوب ضربه) از چوب افرا و توسکا                                 ارائه دهنده: امیر نوربخش                                             

ساخت صفحات اکوستیک چوبی (عایق صوت) از چوب صنوبر و ضایعات نخل   ارائه دهنده: امیر نوربخش

ساختت تحته فیبر نیمه سنگین (MDF) از چوب گونه اکالیپتوس میکروتکا          ارائه دهنده: ابوالفضل کارگرفرد

ساختت تحته فیبر نیمه سنگین (MDF) از چوب گونه اکالیپتوس کاملولنسیس     ارائه دهنده: ابوالفضل کارگرفرد

ساختت تحته فیبر نیمه سنگین (MDF) از چوب ساقه ذرت                              ارائه دهنده: ابوالفضل کارگرفرد

 

– انتخاب پژوهشگر نمونه سال سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از محققین بخش

– فرداد گلبابایی ۱ سال

– ابوالفضل کارگرفرد ۱ سال

– امیر نوربخش ۲ سال

 

انتخاب دو طرح موسسه به عنوان طرح برتر  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تحت عناوین

– طرح خواص مهندسی چوبهای تجارتی ایران       مجری: فرداد گلبابایی

 

انتخاب فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ به عنوان مجله برتر وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۳

بازدید: 129