اهداف و وظایف

امروز تحقیق در صنعت و کشاورزی، عاملی مهم جهت توسعه اقتصادی در دنیا می‌باشد. این نیاز در کشور ایران نیز همگام با رشد اقتصادی وصنعتی بشدت احساس می‌گردد. استفاده از سرمایه‌های انسانی در جهت افزایش کیفیت و کمیت محصولات تولیدی جز با آموزش، تحقیق و تولید میسر نخواهد شد. در این راستا مؤسسات و سازمانهای تحقیقاتی نقش بسزایی در زمینه پژوهش را ایفا می‌نمایند. بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از جمله بخش‌های تحقیقاتی است که رسالت در جهت اعتلای تحقیق و پژوهش در صنایع چوب و کاغذ را عهده‌دار می‌باشد.
محورهای کلی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن برپایه دسترسی به منابع لیگنوسلولزی جانشین، افزایش بهره‌وری در صنایع چوب و کاغذ، کاهش ضایعات، استفاده صحیح و اصولی از منابع چوبی موجود و افزایش عمر مفید چوب می‌باشد.

با توجه به این رسالت خطیر، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن اهداف زیر را سر لوحه برنامه‌ریزی‌های تحقیقاتی قرار داده است.

– شناسایی منابع اولیه لیگنوسلولزی چوبی و غیر چوبی که از پتانسیل مصرف در فرآیندهای تولید صنایع سلولزی برخوردار هستند.
– تحقیق در فرآیندهای صنایع سلولزی برای بهینه سازی محصولات تولیدی.
– تحقیقات توسعه‌ای ـ کاربردی در فرآیندهای صنایع سلولزی در راستای بکارگیری فرآیند‌های جدید و توسعه فرآیندهای بهینه و بومی شده.
– تحقیق در زمینه کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری از ضایعات و بقایای فرآورده‌های جنگلی، محصولات کشاورزی و چوبهای کم قطر.
– تحقیق و بررسی روشهای افزایش دوام و اصلاح خواص چوب و فرآورده‌های آن در محل استفاده و شیوه صحیح مصرف تراورس راه آهن، تیرهای ارتباطی، شناورها و تاسیسات چوبی دریایی و …
– ارائه خدمات تحقیقاتی ـ توسعه‌ای به سازمانهای تولید کننده و مصرف کننده مواد اولیه لیگنوسلولزی و کارخانه‌های تولیدی و تشریک مساعی متقابل.
– ارائه خدمات تحقیقاتی ـ آموزشی به مؤسسات آموزشی در سطوح مختلف تحصیلی

بررسی ویژگیهای بنیادی و کاربردی انواع مواد اولیه چوبی و غیر چوبی برای توسعه فرآیندهای کاربردی
تحقیقات بنیادی در فرآیندهای صنایع سلولزی برای بهینه سازی محصولات تولیدی

تحقیق در استانداردهای ملی و بین‌المللی در راستای ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی
به منظور دستیابی به اهداف فوق بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن سعی در گردهم آوردن اطلاعات جدید، نیروی انسانی کارآمد در سطوح مختلف تخصصی و تجهیزات مدرن داشته و با در اختیار داشتن فضای مناسب تحقیقاتی به بزرگترین مجتمع تحقیقاتی علوم و تکنولوژی چوب و فرآورده‌های آن در سطح کشور و یکی از بزرگترین مجتمع‌های تحقیقاتی منطقه‌ای در زمینه فوق تبدیل شده است.
فعالیت‌های بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به بررسی همه جانبه‌ای در جهت تشخیص نقاط ضعف و قوت صنایع چوب و کاغذ کشور و رفع نواقص موجود پرداخته است. امروزه تلاش در جهت بهره‌وری پایدار از جنگلها و منابع لیگنوسلولزی ایران بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن را بعنوان قطبی بزرگ در جهت تحقیق و رسیدن به خودکفایی سلولزی و تولید از منابع جانشین و استفاده از چوب و مواد لیگنوسلولزی با ارزش افزوده بالاتر قرار داده است.

بازدید: 123