دستاوردها

تحقیقات انجام شده در بخش تحقیقات جنگل تاکنون منجر به انتشار ده‌ها عنوان کتاب، مقالات علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی داخلی و خارجی، دستنامه‌ها و دستورالعمل‌های فنی شده است. از عمده‌ترین فعالیتهای تحقیقاتی بخش جنگل می‌توان به طرح “بررسی سازگاری گونه‌های جنگلی چوب ده خارجی” که با استفاده از حدود ۳۳۰ گونه از سوزنی برگان و پهن برگان انجام می‌شود اشاره نمود. نتایج تحقیق مذکور که به عنوان یک اولویت از سالهای قبل در دستور کار بوده است اخیرا ارزیابی گردیده که منجر به انتشار ۸ جلد کتاب در این زمینه شده است. از نتایج کاربردی این طرح تحقیقاتی می‌توان به “طرح توسعه جنگلهای کشور” در سطح ۵/۴ میلیون هکتار اشاره نمود.

از دیگر فعالیتهای بخش تحقیقات جنگل می توان توجه جدی به اکوسیستمهای ویژه جنگلی در مناطق شمال، غرب و جنوب کشور را نام برد.

در این مورد سه مجموعه فعالیت تحقیقاتی شاخص طی ده سال اخیر به شرح زیر معرفی می‌شود:

۱- مطالعات چند موضوعی در جنگلهای تحقیقاتی در مناطق مختلف اکولوژیکی که نتایج آن در کتابهایی به شرح زیر، توسط موسسه منتشر شده است:

«نیمرخ جنگلهای خزری در جنگل تحقیقاتی واز» برای منطقه رویشی خزری

«مدیریت جنگلهای زاگرس در جنگل تحقیقاتی داربادام کرمانشاه» برای منطقه رویشی زاگرس

«نیمرخ فرم‌های رویشی جنگلی بنه و بادام در جنگل تحقیقاتی فیروزآباد فارس» برای منطقه رویشی زاگرس

گزارش نهایی طرح مطالعاتی جنگل تحقیقاتی ارسباران (ستن‌چای)

«بررسی نیاز رویشگاهی گونه‌های بلوط و ممرز در جنگل تحقیقاتی ارسباران» برای منطقه رویشی ارسباران در شمال‌غرب کشور

 

 

۲- طرح «بررسی احیای جنگلهای ارس» که به صورت یک طرح ملی با ۸ زیرطرح استانی در کل کشور اجرا شده و نتایج آن در ۸ گزارش نهایی، ۴ مقاله تحقیقاتی و یک کتاب تحت عنوان: “مطالعات اکولوژی و زیست محیطی رویشگاههای ارس ایران” به چاپ رسیده است.

۳- طرح ملی «بررسی جنگلهای حرا در سواحل خلیج فارس و دریای عمان» که با ۳ زیرطرح استانی در جنوب کشور اجرا شده و نتایج آن در ۳ گزارش نهایی و ۳ جلد کتاب به نامهای: «گیاهان مانگرو»، «جنگلهای مانگرو جلد اول (مانگروهای جهان)» و «جنگلهای مانگرو جلد دوم (مانگروهای ایران)» به چاپ رسیده است.

۴- طرح تیپولوژی توده‌های جنگلی و مدیریت جنگلهای شمال به طریق دانه‌زاد ناهمسال و دانه‌زاد همسال که نتایج مقطعی آن در نشریات تحقیقاتی منتشر شده است.

۵- تعیین نیاز رویشگاهی و آت‌اکولوژی گونه‌های مهم جنگلی در ایران

۶- بررسی و تعیین نیاز کودی نهال‌های گونه‌های مختلف جنگلی در نهالستان‌های جنگلی شمال کشور

۷- شناسایی و تکثیر قارچهای میکوریزی همزیست با گونه‌های جنگلی و تولید نهال‌های جنگلی دارای همزیستی میکوریزی

۸- تعیین دقیق سطح جنگل‌های هیرکانی در شمال کشور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

۹- شناسایی و تهیه اطلس درختان کهنسال ایران و تولید نهال از آنها