بخش تحقیقات جنگل

بخش تحقیقات جنگل از ابتدای تأسیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در سال ۱۳۴۷ شروع به کار نمود. تحقیقات اولیه این بخش با توجه به کمبود منابع جنگلی و چوبی در کشور، بیشتر بر روی مطالعات سازگاری درختان سریع‌الرشد غیربومی (پهن‌برگ و سوزنی‌برگ) متمرکز بود که با استفاده از حدود ۳۳۰ گونه و پرووننس مختلف در نقاط مختلف کشور انجام شد.

اخبار و تازه ها