اهداف و وظایف

وظايف اصلي بخش تحقيقات بيابان در حوزه به شرح زير  است:

الف) پژوهش در زمينه‌ي مديريت منابع و اندوخته¬هاي طبيعي در زيست¬بوم بيابان؛

ب‌) پژوهش در زمينه‌ي راهكارهاي مهار بيابان¬زايي بر پايه‌ي تعاريف پذيرفته شده‌ي موجود، كه زيست اقليم‌هاي خشك، نيمه خشك و خشك نيمه مرطوب کشور را در بر مي گيرد.

بنابراين عرصه‌ي مورد عمل بخش بیابان، علاوه بر نواحي كويري و بياباني (زيست‌اقليم فراخشك)، سراسر مناطق  خشك، نيمه‌خشك و نيمه‌مرطوب خشك كشور را دربرمي‌گيرد. از جمله وظایف بخش تحقیقات بیابان می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

– شناسایی عوامل و فرایندهای مؤثر در پدیده‌ی فرسایش آبی و بادی و نقش آنها در بیابان‌زایی.

– پایش مستمر عرصه‌های طبیعی به منظور آگاهی از میزان شتاب پس‌رونده یا پیش‌رونده علایم حیاتی در زیست‌اقلیمهای گوناگون کشور و دلایل بروز آنها.

شناسایی و معرفی روشهای مناسب احياء و بازسازي اکوسيستم هاي بياباني از طريق تقويت پوشش گياهي وبهبود شاخصهاي تنوع زيستي

– ارتقاء و توسعه روشها و فناوريهاي کنترل کانونهاي بحران فرسايش بادي و گرد و خاک

– مطالعه و شناسایی منابع آب و اراضی بیابانی.

– تحقیق در منشاء ماسه‌های روان و جستجوی روشهای مؤثر و مقرون به صرفه تثبیت پایدار آنها.

– بررسی میزان و چگونگی پیشروی چالابهای کویری و آزمون روشهای مهار کویر و بیابان.

– ارزیابی قابلیتهای رویشی اراضی بیابانی و کویری و تحقیق در روشهای مدیریت حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع بیابان.

– تحقیق در نقش عوامل انسانی در بیابان‌زایی.

–تحقیق در زمینه تعیین محدوده جغرافیایی بیابان‌های کشور.

– تحقیق در نیازهای حیات انسانی در محیط‌های بیابانی.

– تحقیق در نقش برنامه‌های توسعه کشور در بیابان‌زایی و بیابان‌زدایی.

– تحقیق در بهره‌برداری از توانهای حداقل موجود در مناطق بیابانی (برای بهبود معیشت اهالی).

– تحقیق در عوامل موثر در ایجاد مشکلات ثانوی در نواحی احیاء‌ شده.

– پژوهش و معرفی ویژگیهای بومی و منحصر به فرد بیابانهای ایران.

– پژوهش، آزمون و معرفی شیوه‌ها و فناوریهای جایگزین در زیست‌بومهای بیابانی به منظور استفاده از ظرفيت‌ها و مزيت‌هاي نسبي مناطق بياباني.

– بررسی نقش مدیریت غیرسازه‌ای در مهار بیابان‌زایی و معرفی شیوه‌های اجرایی آن در زیست بومهای گوناگون کشور.

– پژوهش پیرامون نقش مؤلفه‌های توسعه و فقر انسانی در کاهش یا افزایش روند بیابان‌زایی.

بازدید: 319