اولین گزارش های مدون نتایج اولیه اجرای طرح های تحقیقاتی  حوزه منابع طبیعی در کشور  که در سال ۱۳۵۱ توسط موسسه تحقیقات  جنگلها و مراتع کشور  تهیه شده است حاکی از تنوع و گستردگی دامنه تحقیقاتی است که در مجتمع تحقیقات البرز در جریان بوده است. از عمده ترین این طرح ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

– خزانه های سلکسیون ارقام مختلف صنوبر و بید در قالب چندین طرح مجزا

– طرح های ساز گاری و بررسی کولتیوارهای بومیو خارجی ارقام مختلف صنوبر

– طرح های به زراعی ( کاربردهای کود شیمیایی، هرس، آبیاری و … ) برای ارقام مختلف صنوبر ها و تعدای از گونه های درختی بومی و خارجی

– تعیین رژیم آبیاری و بودجه آب برای بسیاری از گونه های درختی و درختچه ای

– بررسی روش های نوین کم آبیاری و کنترل و کاهش نیاز آبی ارقام مختلف

– ایجاد و تاسیس اولین باغ نباتات کشور در قالب یک برنامه دراز مدت( گفتنی است که  تا سال ۱۳۵۱ این باغ شامل ۱۲۶۸ اصله درخت، درختچه و بوته از ۳۷ خانواده ، ۷۱ جنس و ۱۴۰ گونه  در کنار ۱۸ جنس و ۳۴ گونه از گندمیان و همچنین ۳ گونه از بقولات بوده است)

وظایف و نقش های کلیدی

مجتمع  تحقیقاتی  البرز  به عنوان اصلی ترین مرکز تحقیقات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از بدو تاسیس عهده دار چند  نقش اصلی بوده است. این نقش ها که با گذشت بیش از ۴۰ سال همچنان بصورت مستمر و به روز شده در این ایستگاه پی گیری می شود عبارت است از :

– مرکز اصلی حضور و فعالیت چهار بخش و گروه تحقیقاتی موسسه 

– عرصه و بستر اصلی طرح های تحقیقاتی مزرعه ای  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

– احداث و نگهداری کلکسیون های ارقام تحقیقاتی

– تامین نهال و پایه های مورد نظر برای اجرای طرح های تحقیقاتی  در مراکز تحقیقاتی مستقر در سراسر کشور

– ایفای نقش ستادی برای طرح های تحقیقاتی  مراکز استان ها و برنامه ریزی و مدیریت دو ایستگاه سیراچال و خشکه رود

بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن

بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن  از مجموعه بخش های تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور است که با در اختیار داشتن آزمایشگاهها و کارگاههای تحقیقاتی متعدد در قالب چهار  گروه تحقیقاتی  فیزیک و مکانیک چوب ، فرآورده های مرکب چوبی،  اشباع و اصلاح چوب  و شیمی، خمیر کاغذ و در این مجتمع مشغول به فعالیت است.

بخش تحقیقات صنوبر و درختان سریع الرشد

بخش تحقیقات صنوبر و درختان سریع الرشد از مجموعه بخش های تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور است که در  سال ۱۳۶۷ با هدف توسعه زراعت چوب در کشور و بهبود افزایش عملکرد تولید چوب در واحد سطح  تاسیس شده است . این بخش مطالعات و بررسی های بنیادی و کاربردی گونه  های تند رشد (صنوبر، بید، اکالیپتوس، پالونیا) را در بیش از ۱۰ هکتار از عرصه های مجتمع شامل کلکسیون ارقام مختلف، خزانه های تحقیقاتی و تولیدی، گلخانه ها و آزمایشگاه های کشت و تولید بر عهده دارد. 

بخش تحقیقات گیاهان دارویی

گروه تحقیقات مکانیزاسیون و ماشینهای منابع طبیعی

گروه تحقیقات مکانیزاسیون و ماشینهای منابع طبیعی در سال  در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۳۷۳ تأسیس شد. این گروه با در اختیار داشتن کارگاه های تخصصی در مجتمع تحقیقاتی البرز  در زمینه هایی همچون انتخاب و مدیریت صحیح ماشین‌های منابع طبیعی،  معرفی الگوی مناسب برای انجام صحیح عملیات احیا، اصلاح و بهره برداری افزایش بازده کار و کاهش هزینه‌ها ، به منظور دستیابی به بهترین و مطمئن‌ترین روش‌های ممکن در زمینه بهره‌برداری و حفاظت از منابع طبیعی و به خدمت گرفتن ابزار و ادوات مکانیکی در امور یاد شده فعالیت می‌نماید.

بازدید: 82