ایستگاه تحقیقات البرز  به عنوان اصلی ترین ایستگاه تحقیقات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از بدو تاسیس عهده دار سه نقش اصلی بوده است. این نقش ها که با گذشت بیش از ۴۰ سال همچنان بصورت مستمر و به روز شده در این ایستگاه پی گیری می شود عبارت است از :

– عرصه و بستر اصلی طرح های تحقیقاتی مزرعه ای  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

– تامین نهال و پایه های مورد نظر برای اجرای طرح های تحقیقاتی  در مراکز تحقیقاتی مستقر در سراسر کشور

– ایفای نقش ستادی برای طرح های تحقیقاتی  مراکز استان ها و برنامه ریزی و مدیریت دو ایستگاه سیراچال و خشکه رود

اولین گزارش های مدون نتایج اولیه اجرای طرح های تحقیقاتی  حوزه منابع طبیعی در کشور  که در سال ۱۳۵۱ توسط موسسه تحقیقات  جنگلها و مراتع کشور  تهیه شده است حاکی از تنوع و گستردگی دامنه تحقیقاتی است که در مرکز تحقیقات البرز در جریان بوده است. از عمده ترین این طرح ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

– خزانه های سلکسیون ارقام مختلف صنوبر و بید در قالب چندین طرح مجزا 

– طرح های ساز گاری و بررسی کولتیوارهای بومیو خارجی ارقام مختلف صنوبر

– طرح های به زراعی ( کاربرد های کود شیمیایی، هرس ، آبیاری و … ) برای ارقام مختلف صنوبر ها و تعدای از گونه های درختی بومی و خارجی

– تعیین رژیم آبیاری و بودجه آب برای بسیاری از گونه های درختی و درختچه ای

– بررسی روش های نوین کم آبیاری و کنترل و کاهش نیاز آبی ارقام مختلف

– ایجاد و تاسیس اولین باغ نباتات کشور در قالب یک برنامه دراز مدت( گفتنی است که  تا سال ۱۳۵۱ این باغ شامل ۱۲۶۸ اصله درخت، درختچه و بوته از ۳۷ خانواده ، ۷۱ جنس و ۱۴۰ گونه  در کنار ۱۸ جنس و ۳۴ گونه از گندمیان و همچنین ۳ گونه از بقولات بوده است)

 

بخش های تحقیقاتی فعال در مجتمع

– بخش تحقیقات صنوبر ودر ختان سریع الرشد

– بخش تحقیقات علوم چوب

– گروه تحقیقات علوم زراعی بخش تحقیقات  گیاهان دارویی

– بخش تحقیقات مکانیزاسیون

– بخش های تحقیقاتی بانک ژن منابع طبیعی ایران ، جنگل ، زیست فناوری و حفاظت و حمایت نیز در قالب مزارع تحقیقاتی و کلکسیون ها در این مجتمع مشغول فعالیت هستند

با توسعه ، گسترش  و تخصصی شدن حوزه های مختلف تحقیقات منابع  طبیعی  و حضور فعالیت های مزرعه ای و عرصه ای بخش های تحقیقاتی جدید همچون گیاهان دارویی، زیست فناوری ، بانک ژن و دیگر بخش ها در عرصه این ایستگاه ضروری بود تا بازنگری مناسبی در وضعیت این ایستگاه صورت گیرد که در این راستا ،مرکز تحقیقات البرز به مجتمع تحقیقاتی البرز ارتقا یافت. 

بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن

بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن  از مجموعه بخش های تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور است که با در اختیار داشتن آزمایشگاهها و کارگاههای تحقیقاتی متعدد در قالب چهار  گروه تحقیقاتی  فیزیک و مکانیک چوب ، فرآورده های مرکب چوبی،  اشباع و اصلاح چوب  و شیمی، خمیر کاغذ و در این مجتمع مشغول به فعالیت است.

بخش تحقیقات صنوبر و درختان سریع الرشد

بخش تحقیقات صنوبر و درختان سریع الرشد از مجموعه بخش های تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور است که در  سال ۱۳۶۷ با هدف توسعه زراعت چوب در کشور و بهبود افزایش عملکرد تولید چوب در واحد سطح  تاسیس شده است . این بخش مطالعات و بررسی های بنیادی و کاربردی گونه  های تند رشد (صنوبر، بید، اکالیپتوس، پالونیا) را در بیش از ۱۰ هکتار از عرصه های مجتمع شامل کلکسیون ارقام مختلف، خزانه های تحقیقاتی و تولیدی، گلخانه ها و آزمایشگاه های کشت و تولید بر عهده دارد. 

بخش تحقیقات گیاهان دارویی

گروه تحقیقات مکانیزاسیون و ماشینهای منابع طبیعی

گروه تحقیقات مکانیزاسیون و ماشینهای منابع طبیعی در سال  در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۳۷۳ تأسیس شد. این گروه با در اختیار داشتن کارگاه های تخصصی در مجتمع تحقیقاتی البرز  در زمینه هایی همچون انتخاب و مدیریت صحیح ماشین‌های منابع طبیعی،  معرفی الگوی مناسب برای انجام صحیح عملیات احیا، اصلاح و بهره برداری افزایش بازده کار و کاهش هزینه‌ها ، به منظور دستیابی به بهترین و مطمئن‌ترین روش‌های ممکن در زمینه بهره‌برداری و حفاظت از منابع طبیعی و به خدمت گرفتن ابزار و ادوات مکانیکی در امور یاد شده فعالیت می‌نماید.

بازدید: 60