ایستگاه تحقیقاتی البرز

در سال های انتهایی دهه ۳۰ خورشیدی وزارت کشاورزی  اقدام به حصار کشی منطقه ای به وسعت تقربی ۸۰ هکتار از اراضی  قسمت جنوبی شهر کرج نمود . این عرصه تا سال ۱۳۴۷  به عنوان یکی از مراکز” سازمان اصلاح مراتع و تهیه علوفه” محسوب می شد. با آغاز تهیه و تدوین اولین طرح ها و پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی در نیمه دهه ۴۰ اولین بارقه های تحقیقات منابع طبیعی کشور در این ایستگاه تحت عنوان ” مرکز تحقیقات منطقه البرز ” فعالیت می کرد، شکل گرفت تا آنجا که همزمان با تاسیس موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور در سال ۱۳۳۷ بیش از ده طرح تحقیقاتی در زمینه های مختلف منابع طبیعی در این ایستگاه در دست اجرا بود.

بازدید: 633